دانلود جزوه ریاضی GRE (جی آر ای) | GRE Math Bible

دانلود جزوه ریاضی GRE (جی آر ای) | GRE Math Bible

دانلود جزوه ریاضی GRE (جی آر ای) با نام GRE Math Bible عنوان این مطلب لینگومن است. این کتاب همان طور که از نامش مشخص است بخش ریاضی جی آر ای (GRE) را پوشش می دهد. داوطلبان آزمون جی آر ای می توانند با مطالعه این کتاب بر بخش ریاضیات این امتحان مسلط شده و نمره قابل قبولی از این بخش دریافت نمایند. در ادامه بیشتر با این کتاب آشنا می شویم.

جزوه ریاضی GRE (جی آر ای)

آزمون GRE یکی از امتحاناتی است که علاقمندان به ادامه تحصیل در خارج از کشور (به ویژه در آمریکا) باید به خوبی از پس آن برآیند. یکی از بخش‌های این آزمون قسمت ریاضی آن است که برای دانشجویان فنی اهمیت ویژه‌ای دارد. این کتاب با مثال ها و نمونه سوالات فراوان و دسته بندی شده یکی از بهترین منابع مطالعه ریاضی این آزمون است.

سال گذشته آزمون جی آر ای مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفت اما این کتاب هنوز هم یکی از مهم‌ترین و کامل‌ترین مراجع ریاضی GRE به شمار می رود. بر اساس تجربه شخصی، مطالعه و حل تک تک تمرینات این جزوه ریاضی GRE (بعد از کتاب های رسمی که برگزارکننده آزمون یعنی ETS منتشر کرده است) توصیه می شود. در ادامه توضیحات انگلیسی جزوه ریاضی جی آر ای را مرور می کنیم.

GRE Math Bible

If you don’t have a pencil in your hand, get one now! Don’t just read this book—write on it, study it, scrutinize it! In short, for the next four weeks, this book should be a part of your life. When you have finished the book, it should be marked-up, dog-eared, tattered and torn.

Although the GRE is a difficult test, it is a very learnable test. This is not to say that the GRE is “beatable.” There is no bag of tricks that will show you how to master it overnight. You probably have already realized this. Some books, nevertheless, offer “inside stuff” or “tricks” which they claim will enable you to beat the test. These include declaring that answer-choices B, C, or D are more likely to be correct than choices A or E. This tactic, like most of its type, does not work. It is offered to give the student the feeling that he or she is getting the scoop on the test.

The GRE cannot be “beaten.” But it can be mastered—through hard work, analytical thought, and by training yourself to think like a test writer. Many of the exercises in this book are designed to prompt you to think like a test writer. For example, you will find “Duals.” These are pairs of similar problems in which only one property is different. They illustrate the process of creating GRE questions. The GRE math sections are not easy—nor is this book. To improve your GRE math score, you must be willing to work; if you study hard and master the techniques in this book, your score will improve—significantly.

This book will introduce you to numerous analytic techniques that will help you immensely, not only on the GRE but in graduate school as well. For this reason, studying for the GRE can be a rewarding and satisfying experience.

To insure that you perform at your expected level on the actual GRE, you need to develop a level of mathematical skill that is greater than what is tested on the GRE. Hence, about 10% of the math problems in this book (labeled “Very Hard”) are harder than actual GRE math problems.

Although the quick-fix method is not offered in this book, about 15% of the material is dedicated to studying how the questions are constructed. Knowing how the problems are written and how the test writers think will give you useful insight into the problems and make them less mysterious. Moreover, familiarity with the GRE’s structure will help reduce your anxiety. The more you know about this test, the less anxious you will be the day you take it.

هم اکنون می توانید جزوه ریاضی GRE را از لینگومن دریافت نمایید.

ادامه مطلب

دانلود