دانلود کتاب 501 فعل ایتالیایی | Barron’s 501 Italian Verbs

دانلود کتاب 501 فعل ایتالیایی | Barron's 501 Italian Verbs

دانلود کتاب 501 فعل ایتالیایی 501 Italian Verbs به صورت PDF عنوان این مطلب از لینگومن است. در این کتاب فعل های ضروری زبان ایتالیایی به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و برای استفاده زبان آموزان آماده گشته است. همانطور که می دانیم دانستن و یادگیری و به خاطر سپاری فعل های پرکاربرد و ضروری یک زبان خارجی می تواند کمک به سزایی در فرایند یادگیری آن زبان به زبان آموز نماید.

کتاب 501 فعل ایتالیایی (PDF)

در سری کتاب های 501 Verbs که از سوی انتشارات Barron برای زبان های مختلفی اعم از عربی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی منتشر شده، سعی بر این بوده که افعال کاربردی، ضروری و مهم این زبان ها را در قالب کتابی کاربردی و مفید در اختیار زبان آموزان و علاقمندان به یادگیری این زبان ها قرار داده شود.

در اینجا ما کتاب فعل های ضروری زبان ایتالیایی را در اختیار شما لینگومنان گرامی قرار می دهیم. امید است مورد توجه شما قرار گیرد.

مکمل یادگیری

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.
موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

501 Italian Verbs

This handy reference guide for students, business people, travelers, and anyone else interested in the Italian language presents the fully conjugated forms of over 500 commonly used Italian verbs.

The verbs are arranged alphabetically, one to a page, so that you will find the complete conjugation for a verb on one page. The subject pronouns have been omitted, as they usually are in Italian, unless they are needed for some communicative or grammatical reason. Only the reflexive pronouns are given, since these are always required.

Feminine forms of the verbs conjugated with essere have been omitted; however, they are shown in the section titled Compound Tenses. The forms next to the second person singular of the imperative indicate the negative, the only form that is different from the affirmative. Here are some of the new features pertinent to this edition.

• Irregular verbs are identified with an asterisk (*). A verb is marked as irregular if it is not conjugated in the regular fashion or if its participle or gerund is irregular.

• The top 55 verbs are identified with the phrase An Essential 55 Verb. A separate list of these verbs is also included. These are verbs that appear most frequently in common everyday conversation. These essential 55 verbs have a second page that features reasons why it is an essential verb, samples of basic verb usage, as well as words and expressions related to the given verb, and any other unique features about the verb.

• Verbs requiring spelling changes are identified with the phrase Spelling Pattern A, Spelling Pattern B, or Spelling Pattern C (see the Verbs Requiring Spelling Changes section for information on these spelling patterns).

• In addition to the Samples of verb usage (which show the verb used in sentences) of the previous edition, you will find a new Extended uses/Related words and expressions at the bottom of the page. There you will find figurative and extended uses of the verbs or else nouns, adjectives, expressions, etc. that are related to the verb in some way.

• In some cases, you will also find notes on conjugation pattern, usage, and/or comparisons with English under the heading Note.

• The number of other verbs conjugated like the model verbs has been increased to 1,500.

ادامه مطلب

دانلود