دانلود کتاب زبان شناسی جرج یول PDF ویرایش پنجم

دانلود کتاب زبان شناسی جرج یول PDF ویرایش پنجم

دانلود کتاب زبان شناسی جرج یول PDF به نام The Study of Language که مختص رشته زبان انگلیسی عنوان مطلبی است که امروز به آن می پردازیم. این نسخه، ویراست پنجم این کتاب فوق العاده زبان شناسی است. در ادامه به بررسی بیشتر این کتاب از زبان خود نویسنده آقای George Yule می پردازیم.

کتاب زبان شناسی جرج یول PDF با نام The Study of Language

این کتاب درسی پرفروش سرآغازی جذاب و دلپذیر برای خواننده به منظور شروع مطالعه زبان و آشنایی با علم زبان شناسی است. با فرض نداشتن دانش قبلی از موضوع زبان شناسی، نویسنده کتاب، جورج یول، اطلاعاتی را در بخش هایی از کتاب به اندازه یک پاراگراف قرار داده است و مفاهیم اصلی زبانشناسی را به روشنی توضیح می دهد – از چگونگی یادگیری زبان کودکان گرفته تا اینکه چرا زنان و مردان به طور متفاوتی از طریق تمام عناصر اصلی زبان صحبت می کنند.

ویرایش پنجم کتاب زبان شناسی جرج یول PDF که هم اکنون در دسترس شماست، با شکل ها و جداول جدید، موضوعات اضافی و نمونه های متعدد و جدید با استفاده از زبان های سراسر جهان اصلاح و به روز شده است. برای افزایش تعامل دانش آموزان و پرورش مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی، این کتاب شامل 30 تکلیف جدید است. همچنین کتاب راهنمای مطالعه آنلاین گسترده و تجدید نظر شده ای از منابع بیشتری از جمله پاسخ و آموزش برای همه تکالیف را در اختیار دانشجویان قرار می دهد، ضمن اینکه یادگیری زنده و فعال را تشویق می کند. این اساسی ترین و آسان ترین استفاده برای شروع مقدماتی در مطالعه زبان است.

  دانلود کتاب زبان شناسی درآمدی بر زبان | An Introduction to Language 11th edition

فهرست مطالب کتاب زبان شناسی جرج یول

 • مقدمه
 • ریشه های زبان
 • حیوانات و زبان انسان
 • اصوات زبان
 • الگوهای صوتی زبان
 • واژه سازی
 • مرفولوژی
 • دستور زبان
 • نحو
 • مفاهیم
 • عمل گرایی
 • تحلیل گفتمان
 • زبان و مغز
 • یادگیری زبان اول
 • فراگیری / یادگیری زبان دوم
 • حرکات و زبان اشاره ها
 • زبان نوشتاری
 • تاریخچه زبان و تغییر
 • تنوع منطقه ای در زبان
 • تنوع اجتماعی در زبان
 • زبان و فرهنگ
 • واژه نامه
 • منابع
 • فهرست مطالب

The Study of Language 5th Edition

This bestselling textbook provides an engaging and user-friendly introduction to the study of language. Assuming no prior knowledge of the subject, Yule presents information in bite-sized sections, clearly explaining the major concepts in linguistics – from how children learn language to why men and women speak differently, through all the key elements of language.

This fifth edition has been revised and updated with new figures and tables, additional topics, and numerous new examples using languages from across the world. To increase student engagement and to foster problem-solving and critical thinking skills, the book includes thirty new tasks. An expanded and revised online study guide provides students with further resources, including answers and tutorials for all tasks, while encouraging lively and proactive learning. This is the most fundamental and easy-to-use introduction to the study of language.

Contents

– Preface
– The origins of language
– Animals and human language
– The sounds of language
– The sound patterns of language
– Word formation
– Morphology
– Grammar
– Syntax
– Semantics
– Pragmatics
– Discourse analysis
– Language and the brain
– First language acquisition
– Second language acquisition/learning
– Gestures and sign languages
– Written language
– Language history and change
– Regional variation in language
– Social variation in language
– Language and culture
– Glossary
– References
– Index

  دانلود کتاب زبان شناسی برای دانشجویان | Exploring Language Structure

هم اکنون می توانید به دانلود کتاب زبان شناسی جرج یول PDF ویرایش پنجم از لینگومن بپردازید.

ادامه مطلب

دانلود