دانلود کتاب آموزش فونتیک زبان انگلیسی | Understanding Phonetics

دانلود کتاب آموزش فونتیک زبان انگلیسی | Understanding Phonetics

در این مطلب کتاب آموزش فونتیک زبان انگلیسی را با نام Understanding Phonetics به قلم Patricia Ashby خدمت شما لینگومنان گرامی تقدیم می کنیم. آواشناسی یکی از مباحث کلی و اساسی در آموزش زبان انگلیسی است.

به طور کلی تلفظ واژگان زبان انگلیسی و یادگیری آنها وابسته به یادگیری فنوتیک و شکل آوایی آنهاست. شخصی که علاقمند به یادگیری زبان بوده و می خواهد Speaking قوی و سلیسی داشته باشد حتما باید الفبای فنوتیک زبان را یاد گرفته و به کار گیرد. معمولا این الفبا در ابتدای برخی کتب انگلیسی یافت می شود، ولی هیچگاه بدان به صورت عمیق و مفهومی پرداخت نمی شود. در این کتاب همه مباحث مربوط به آواشناسی زبان و فنوتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است.

Understanding Phonetics

Phonetics is something that all of us do, every day, every time we open our mouths and speak. We even do it when we listen to other people speaking. But we do it all subconsciously. Studying phonetics as a discipline raises this to conscious awareness.

Phonetic data embraces every sound of every living language – some 5,000 to 8,000 at the present count – and the subject has two distinct sides to it: theory and practice. These often complement each other, and this book, with its accompanying website (www.hodderplus.com/linguistics), is designed to give you experience of both. A further fact about the subject is that, although the majority of students who study it come from the arts and humanities, phonetics is actually quite a scientific discipline.

  دانلود کتاب ریشه یابی کلمات انگلیسی PDF | English Vocabulary Elements

When students first hear about phonetics, the amount of work (theory and practice) together with its scientific nature can sometimes seem like a double whammy. However, speech is fascinating, and if you are even just a tiny bit curious, phonetics has a tremendous amount to offer.

امیدواریم کتاب آموزش فونتیک زبان انگلیسی نیز مانند سایر کتب معرفی شده در لینگومن مورد توجه شما عزیزان واقع شود. هم اکنون می توانید این کتاب ارزشمند را دریافت فرمایید.

ادامه مطلب

دانلود