دانلود مجله آواشناسی، فونتیک و فونولوژی Phonetica

دانلود مجله آواشناسی، فونتیک و فونولوژی Phonetica

دانلود مجله آواشناسی، فونتیک و فونولوژی Phonetica. مجله زبان شناسی، فونتیک، فونولوژی و آواشناسی Phonetica مختص دانشجویان، اساتید و علاقمندان به این رشته است. در ادامه بیشتر در موردش صحبت می کنیم.

مجله آواشناسی Phonetica

این جلد از مجله مقالاتی را در ارتباط گفتار و توسعه زبان گرداوردی کرده که به عنوان یک طیف گسترده بین رشته ای از همه جنبه های ارتباط صوتی در یک سمپوزیوم به افتخار Bjorn Lindblom ارائه شده است.

این مقاله با در نظر گرفتن پدیده گلوتالیزاسیون مرتبط با انفجار در گفتار خود به خودی آلمان، بر اساس “Kiel Corpus” ، به عنوان نقطه عزیمت، به الگوهای کاهش و تولید در گفتار می پردازد و اصول کلی گفتار بشر را به آنها را توضیح دهید به دنبال آن ، تحقیق در مورد ماهیت پیوند تولید-ادراک ، براساس داده های مکمل آزمایش های ادراکی ، انجام می شود.

فرضیه ای در مورد چگونگی کنار آمدن شنوندگان با تنوع عظیم آوایی زبان گفتاری و چگونگی کسب این توانایی مطرح می شود. سرانجام، بر لزوم وجود الگوی جدید تجزیه و تحلیل آوایی و سیستم سازی آوایی، به عنوان پیش شرط برخورد کافی و به روشی بصیرت آمیز با تولید و درک گفتار خود به خود، تأکید می شود.

Phonetica

This volume unites papers in speech communication and language development which were presented as a broad interdisciplinary spectrum of all aspects of vocal communication at a Symposium held in honor of Bjorn Lindblom.

This paper looks at patterns of reduction and elaboration in speech production, taking the phenomenon of plosive-related glottalization in German spontaneous speech, on the basis of the ‘Kiel Corpus’, as its point of departure, and proposes general principles of human speech to explain them. This is followed by an enquiry into the nature of a production-perception link, based on complementary data from perceptual experiments.

  دانلود کتاب زبانشناسی انگلیسی | English as a Contact Language

A hypothesis is put forward as to how listeners cope with the enormous phonetic variability of spoken language and how this ability may be acquired. Finally, the need for a new paradigm of phonetic analysis and phonological systematization is stressed, as a prerequisite to dealing adequately and in an insightful way with the production and perception of spontaneous speech.

هم اکنون می توانید به دانلود مجله آواشناسی، فونولوژی و زبان شناسی Phonetica از لینگومن بپردازید.

ادامه مطلب

دانلود