دانلود کتاب تلفظ لغات زبان انگلیسی برای مبتدیان | Phonics for Dummies

دانلود کتاب تلفظ لغات زبان انگلیسی برای مبتدیان | Phonics for Dummies

امروزه بسیاری از زبان آموزش در بحث یادگیری فونیک زبان انگلیسی (نحوه تلفظ لغات و تدریس به کمک علایم فونتیک زبان انگلیسی) و کاربرد آن مشکل دارند. Phonics for Dummies نیز همانگونه که همیشه از سری For Dummies انتظار می رود، کتابی پرمحتوا با بیانی ساده برای آموزش فونیک به زبان آموزان می باشد. این کتاب به صورت بسیار ساده به بیان و آموزش تک تک آوا ها و نحوه‌ی خواندن این آواها پرداخته و از این طریق ذهن زبان آموز را برای به کارگیری و استفاده از الفبای فونتیک انگلیسی آماده می سازد.

کتاب تلفظ انگلیسی Phonics for Dummies به جرات یکی از معتبرترین، موثرترین و در عین حال ساده ترین مرجع آموزش فونیک به زبان انگلیسی می باشد. این کتاب را به زبان آموزانی که در بحث فونیک مشکل دارند توصیه می کنیم.

فونیک چیست؟

Phonics روشی برای آموزش خواندن و نوشتن زبان انگلیسی با افزایش آگاهی واجی دانش آموزان – توانایی شنیدن، شناسایی و دستکاری واج ها – به منظور آموزش مکاتبات بین این صداها و الگوهای هجی (گرافم) است که نمایانگر آنهاست.

هدف آوایی این است که خوانندگان اولیه بتوانند کلمات نوشتاری جدید را با صداگذاری آنها رمزگشایی کنند، یا از نظر واجی، الگوهای ترکیبی از املای صدا را رمزگشایی نمایند. از آنجا که واحدهای گفتاری و نوشتاری در کلمات متمرکز است، واج شناسی یک رویکرد زیرواژگانی است و در نتیجه، غالباً در تضاد با کل زبان، یک فلسفه تراز سطح کلمه برای آموزش خواندن است.

اصول اساسی فونیک برای نخستین بار توسط جان هارت در سال 1570 ارائه شد. از اواخر قرن بیستم، فونیک در آموزش های ابتدایی و آموزش سواد آموزی در سراسر جهان انگلیسی زبان به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت. فونیک مصنوعی روشی برای آموزش خواندن در سیستم های آموزشی انگلیس و استرالیا است.

  دانلود کتاب دستور گشتاری زبان انگلیسی | Transformational Grammar

Phonics for Dummies

Phonics For Dummies helps you discover that you’re competent to learn or teach phonics. And better yet, you’re able to teach or learn reading, spelling, writing, and language to the best of your ability. On first examination, this book may seem complicated, but never fear: It’s a precise and thorough strategy for becoming an expert in applying phonics to the language arts.

I focus on certain techniques that are the building blocks to a better understanding of the English language. These techniques help you or your child conquer the difficulties in reading or writing. Say goodbye to

- Being a slave to a wild guessing game
- Reading with a lack of expression
- Poor word attack skills
- Slow-paced reading
- Weak comprehension
- Skipping words you can’t read
- Relying on the context to “read” unknown words
- Guessing at words by using pictures

With the help of this book, you can
 – Improve reading and spelling skills by going back to square one
 – Learn about pronunciation and accent
 – Increase your fluency in decoding multisyllable words
 – Discover related subject matter and valuable resources
 – Polish your skills with practice and application exercises

هم اکنون می توانید این کتاب تلفظ انگلیسی Phonics for Dummies را از لینگومن دریافت دارید.

ادامه مطلب

دانلود