دانلود کتاب زبانشناسی انگلیسی | English as a Contact Language

کتاب زبانشناسی انگلیسی | English as a Contact Language

کتاب زبانشناسی “انگلیسی در نقش زبان ارتباطی” English as a Contact Language به بررسی زبان انگلیسی و نقش آن در ارتباطات و توانایی های ارتباطی این زبان پرداخته است. در ادامه به بررسی بیشتر این کتاب می پردازیم.

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر زبان انگلیسی به عنوان زبان مکاتبات و ارتباطات بین المللی، زبانی است بسیار کارآمد و توانمند از دید بسیاری از زبان شناسان و لینگومنان. از این رو کتابی که در این مطلب خدمت شما زبان آموزان و زبان شناسان عزیز معرفی می کنیم بی ارتباط با این موضوغ نیست.

در این کتاب به نقش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان ارتباطی از دید علم زبانشناسی پرداخته است. نویسنده به نقش این زبان در مناطق مختلفی از جهان مانند امریکا، جزایر انگلستان، اسکاتلند و … پرداخته است. همچنین نقش کودکان و بزرگسالان و نحوه بکارگیری این زبان در این قشر از جامعه نیز بررسی و تحلیل شده است. در کل کتابی بسیار جامع و کامل برای مطالعه انگلیسی به شیوه زبان شناسانه و از دید علم زبان شناسی است.

English as a Contact Language

Recent developments in contact linguistics suggest considerable overlap of branches such as historical linguistics, variationist sociolinguistics, pidgin/creole linguistics, language acquisition, etc.

This book highlights the complexity of contact-induced language change throughout the history of English by bringing together cutting-edge research from these fields. Special focus is on recent debates surrounding substratal influence in earlier forms of English (particularly Celtic influence in Old English), on language shift processes (the formation of Irish and overseas varieties) but also on dialects in contact, the contact origins of Standard English, the notion of new epicentres in World English, the role of children and adults in language change as well as transfer and language learning. With contributions from leading experts, the book offers fresh and exciting perspectives for research and is at the same time an up-to-date overview of the state of the art in the respective fields.

هم اکنون امکان دانلود این کتاب ارزشمند برای علاقمندان به علم زبان شناسی و زبان انگلیسی از لینگومن فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود