دانلود کتاب زبان شناسی برای دانشجویان | Exploring Language Structure

کتاب تخصصی رشته زبان شناسی | Exploring Language Structure

در کتاب زبان شناسی کشف و کاوش ساختار زبان برای دانشجویان (Exploring Language Structure)بسیاری از مباحث کلیدی زبان مانند واژه شناسی (Morphology)، نحو زبان (Syntax) طبقه بندی واژگان (Word Classes) و … شرح داده می شود. این کتاب منبع بسیار مهمی برای آن دسته از دانشجویان و علاقمندان به زبان و علم زبانشناسی است که به دنبال مطالعه پایه ای و ساختاری زبان از ابتدا تا مباحث پیچیده و دشوار هستند. در ادامه به بررسی بیشتر این کتاب و بخش های آن می پردازیم.

امروزه علم زبان شناسی یکی از علومی است که بیشتر لینگومنان و دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی گرایش به این رشته داشته و به مطالعه این علم می پردازند. این علم تقریبا نوین به بررسی ساختار زبان ها از همه جوانب مانند دستور، واژگان، اجزای کلام، طبقه واژگان و … می پردازد. در کتاب حاضر نیز به بررسی همین موضوعات به صورتی وسیع و مفصل پرداخته شده است. در هر بخش آن به بحث پیرامون یکی از این مباحث پرداخته شده است.

Exploring Language Structure

Designed for those beginning to study linguistics, this is a lively introduction to two key aspects of the structure of language: syntax (the structure of sentences) and morphology (the structure of words). It shows students in a step-by-step fashion how to analyze the syntax and morphology of any language, by clearly describing the basic methods and techniques, and providing almost 100 practical exercises based on data from a rich variety of the world’s languages. Written in an engaging style and complete with a comprehensive glossary, Exploring Language Structure explains linguistic concepts by using clear analogies from everyday life.

  دانلود کتاب آواشناسی انگلیسی PDF | Handbook of English Phonology

It introduces a range of essential topics in syntax and morphology, such as rules, categories, word classes, grammatical relations, multi-clause constructions and typology. Providing a solid foundation in morphology and syntax, this is the perfect introductory text for beginning students, and will fully prepare them for more advanced courses in linguistic analysis.

هم اکنون امکان دانلود کتاب ساختار زبان برای دانشجویان رشته زبان شناسی از لینگومن فراهم است.

ادامه مطلب

دانلود