دانلود کتاب مصاحبه استخدامی انگلیسی | How To Answer Hard Interview Questions

کتاب مصاحبه استخدامی انگلیسی | How To Answer Hard Interview Questions

کتاب مصاحبه استخدامی انگلیسی How to Answer Hard Interview Questions که راهنمای پاسخ به سوالات سخت مصاحبه های کاری انگلیسی است را در این مطلب تقدیم حضور شما زبان آموزان و جویندگان کار در خارج از کشور می نماییم.

اعلب سوالات مصاحبه انگلیسی به گونه ای ترتیب داده می شوند که تنها تعداد کمی افراد به زعم مصاحبه کنندگان باهوش به بتوانند از عهده پاسخ به آنها برآیند. در کتاب حاضر مجموعه ای از سوالات رایج در مصاحبه های انگلیسی گردآوری شده و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. امید است مورد توجه شما زبان آموزان گرامی قرار بگیرد.

کتاب مصاحبه استخدامی انگلیسی How to Answer Hard Interview Questions

در این کتاب، مصاحبه کننده باتجربه، چارلی گیبز توصیه های ارزشمندی در مورد چگونگی آماده شدن شما برای مصاحبه، نحوه مدیریت خود در مصاحبه و از همه مهم تر شاید، نمونه هایی از انواع سؤالاتی که احتمالاً از شما پرسیده می شود، با نوع پاسخی که مصاحبه کنندگان واقعاً می خواهند بشنوند ارائه می دهد.

سؤالات متداول مصاحبه شامل انگیزه دستیابی به موفقیت – تفکر استراتژیک – ایجاد روابط – آگاهی تجاری – مهارت های رهبری – مهارت تصمیم گیری و قضاوت – آگاهی مشتری – توسعه خود و دیگران – مهارت های کار گروهی است. همچنین برای سوالاتی که می توانید از مصاحبه کننده خود بپرسید ایده های خوبی پیدا خواهید کرد..

How to Answer Hard Interview Questions

In this book, experienced interviewer, Charlie Gibbs provides valuable advice on how to prepare for your interview, how to conduct yourself at the interview and, most crucially perhaps, gives examples of the sort of questions you are likely to be asked, with the kind of answers interviewers really want to hear.
Common interview questions included are on your – drive for achievement – strategic thinking – relationship building – commercial awareness – leaderships skills – decision-making skills and judgement – customer awareness – development of self and others – teamworking skills. You’ll also find some good ideas for questions you can ask your interviewer.

ادامه مطلب

دانلود