جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی + فیلم

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی + فیلم

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. این جمله های زیبا و انگیزشی به شما کمک می کند تا در مسیری که حرکت می کنید همواره انرژی مثبت خود را حفظ کرده و ثابت قدم باشید.

در اطراف کل موجودات هاله ای از انرژی وجود دارد که باعث جذب اشیا و افراد می شود. اشیا قادر به کنترل این هاله و انرژی نیستند در حالی که ما انسان ها هم می توانیم آن را کنترل کنیم و هم می توانیم با آن بر دیگران اثر بگذاریم.

به همین دلیل است که روانشناسان تأکید دارند همواره مثبت فکر کنید و نسبت به دیگران نیز خوش بین باشید و حتی به شوخی افکار منفی را به یکدیگر منتقل نکنید. در این آموزش جملات انگلیسی انگیزشی و انرژی مثبت با ترجمه فارسی را با هم می خوانیم.

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

Train yourself to let go of everything you fear to lose.

به خودت بیاموز که رها کنی همه آن چیزهایی را که ترس از دست دادنشان را داری.

You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

تو باید دربرابر روزهای بد زندگیت بجنگی تا بهترین روزهای آیندتو بدست بیاری.

Sometimes, God closes all the doors and locks all the windows. During those times it’s nice to think that maybethere is a storm outside and he wants to save you.

گاهی اوقات، خدا همه در ها را می بندد و همه پنجره ها را قفل می کند در آن اوضاع و احوال خوب است فکر کنید طوفانی بیرون برپاست و او می خواهد شما را نجات دهد.

Lo Mejor Del Mundo, de las ideas es bella.

بهترین چیز در دنیا اندیشه زیباست.

You can’t get much done in life if you only work on the days when you feel good.

اگه بخواى فقط تو روزهایى که حس و حالت خوبه کار کنى، خیلى کار زیادى نمی تونى تو زندگیت انجام بدى.

The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system.

سلول های بدن شما به هر چیزی که مغزتان می گوید عکس العمل نشان می دهند‌. منفی بافی قدرت سیستم ایمنی بدن شما را کاهش می دهد.

Wake up with a goal or go back to sleep.

یا با یه هدف بیدار شو یا برگرد بخواب.

Never give up on something you really want. it’s difficult to wait but it”s more difficult to regret.

هرگز از چیزی که واقعا میخواى دست نکش. صبر کردن سخته، اما حسرت خوردن خیلى سخت تره.

Dreams are only dreams until you wake up and make them real.

رویاها، رویا باقی می مونن تا وقتی بیدار شی و اون هارو به واقعیت تبدیل کنی.

Remember: it takes time. There are no shortcuts.

یادت باشه: زمان می بره! براى رسیدن به موفقیت میانبرى وجود نداره.

For all those having a hard time right now. remember, it is only temporary.

براى همه اونهایى که الان شرایط سختى رو دارن تجریه می کنن: یادتون باشه، این سختى ها موقتیه.

You only fail when you stop trying.

فقط وقتی که از سعی کردن دست بکشی شکست می خوری.

The first 90 minutes of the day belong to your dreams and your vision for life.

٩٠ دقیقه ى اول هر روز متعلق به رویاهات و دیدگاهت به زندگیه.

When the wind of change blows, some build walls, while others build windmills. – Chinese proverb

هنگامی که نسیم تغییرات میوزد، برخى دیوار می سازند و برخى دیگر آسیاب بادى.

One day you will be just a memory for some people. Do your best to be a good one.

یه روزى براى مردم فقط یه خاطره میشى، تمام تلاشت رو بکن که خاطره ى خوبى باشى.

The cave you fear to enter holds the treasure you seek

غارى که از ورود به آن مى هراسید، همان گنجى را در بر دارد که به دنبالش هستید.

A tree with strong roots laughs at storms.

درختى که ریشه هاى قوى داره به طوفان می خنده.

If you must doubt somthing. Doubt your limits.

اگه قراره به چیزى شک کنى، به محدودیت هایى که دارى شک کن!

Every Pro has started as an amatur.

تمام حرفه اى ها اول به عنوان یک آماتور شروع کردن.

Never settle for less than you deserve.

هرگز به کمتر از چیزیکه لیاقتش رو دارى قانع نشو.

Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, & a soul that never loses faith.

دعا کن همیشه چشمانی داشته باشی که بهترین ها را ببیند،قلبی که بدترین ها را ببخشد،ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که ایمانش را از دست ندهد.

ALWAYS Hope but Never Expect.

همواره امیدوار باش اما هرگز متوقع نباش.

Watch your words; they become actions.

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتارتان می شود.

Don’t trust their words, trust their actions, because actions will prove why words are meaningless.

به سخنان مردم اطمینان نکن بلکه اتکای تو باید به عملشان باشد چون اعمال ثابت می کنند که چرا گفته ها بی معنا هستند .

Be sure to taste your words before you spit them out.

از مزه کردن حرفهایت قبل از خروج از دهانت مطمئن شو.

Theres sentences for getting succes

know more than others

work more than others

expect less than others

سه جمله برای کسب موفقیت

بیشتر از دیگران بدان

بیشتر از دیگران کار کن

کمتر از دیگران انتظار داشته باش

Don’t put the key to your happiness in someone elses pocket

کلید شادی ات را در جیب دیگری مگذار.

Never cry for that person that doesn’t know the value of your tears

هیچگاه برای کسى که ارزش اشک هایت را  نمی داند گریه نکن.

Think positive and positive things will happen

مثبت فکر کن که همه چیزهای مثبت اتفاق خواهند افتاد.

The highest degree of wisdom is self – cognition

بالاترین درجه عقل، خودشناسی است.

Don’t pray that God’s on our side; pray that we’re on His side.

دعا نکن که خدا همواره در کنارمان باشد، دعا کن که ما همیشه در کنار خدا باشیم.

All God’s testing has a purpose, someday you’ll see the light.

All He asks is that you trust Him, walk by faith and not by sight.

در امتحانات الهی حکمتی نهفته هست

روزی مصلحتش را خواهی فهمید

او فقط می خواهد که به او اعتماد کنی

پس با ” ایمانت “قدم بردار نه با چشمانت.

God gives birds their food. but they must fly for it

خدا غذای پرندگان را می دهد. اما آنها باید برای به دست آوردنش پرواز کنند.

Your happiness is worth too much to put it in the hands of another person.

خوشبختی تو ارزشش خیلى بیشتر از چیزی است که بخواهى آن را در دستان دیگری بگذاری.

  درجات نظامی به انگلیسی (نیروی هوایی، زمینی، دریایی) + عکس

Stop worrying if other people like you. Do you like you?

این قدر نگران این نباش که دیگران دوستت دارند یا نه، خودت خودت را دوست دارى ؟!

Sometimes your circle decreases in size but increases in value

در مسیر موفقیت، گاهى وقت ها اندازه ى دایره ارتباطاتت کوچیکتر می شود اما ارزشش بالاتر می رود.

Fear is an illusion

ترس فقط یک توهم است.

Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn

خوشبینى، آهنرباى خوشبختی است. اگه روحیه ى مثبتى داشته باشى، اتفاق هاى خوب و آدم‌هاى خوب به سمتت کشیده می شوند.

Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come.

همیشه بخاطر داشته باش موقعیت کنونیت مقصد نهاییت نیست. بهترین موقعیت هنوز فرا نرسیده است.

Wake up and prove it to yourself that You are determined to catch your dreams.

بیدار شو و به خودت ثابت کن براى رسیدن به رویاهایت مصمم هستى.

You can’t blame someone for leaving, if you never gave them a reason to stay.

 نمی توانى کسى را براى رفتن سرزنش کنى، اگر هرگز دلیلى براى ماندن به او ندادى.

Sleep doesn’t help if it’s your soul that’s tired.

اگر روحت خسته باشد، خواب کمکی نخواهد کرد.

If you’re still looking for that one person who will change your life, take a look in the mirror.

اگر هنوز هم دنبال یک نفر می گردى که زندگیت را تغییر دهد، نگاهى در آینه بنداز.

Never let your feelings get too deep, people can change anytime.

هیچوقت به احساساتت اجازه نده که خیلی عمیق شوند، چون آدم ها هر زمانی می توانند تغییر کنند!

Don’t lose hope. You never know what tomorrow will bring.

امیدت را از دست نده؛ تو نمی دانی که فردا با خود چه خواهد آورد.

Everybody Desrves a second chance, But not for the same mistake.

هرکس لیاقتِ یک «شانس دوباره» را دارد اما نه برایِ یه اشتباه تکراری.

Don’t waste words on people who deserve your silence.

کلمات خود را براى کسانى که تنها سزاوار سکوت شما هستند، هدر ندهید.

Think big, believe big, act big, and the results will be big.

بزرگ فکر کن، بزرگ باور کن، بزرگ عمل کن، و نتیجه هم بزرگ خواهد بود.

It’s simple. Never lie to someone who trusts you, and never trust someone who lies to you.

بسیار ساده است. هرگز به کسی که به تو اطمینان کرده دروغ نگو و هرگز به کسی که به تو دروغ گفته اطمینان نکن.

 No guts, no glory. No legend, no story.

دل و جرئت نداشته باشى، شکوه و افتخارى هم در کار نخواهد بود.

Roads were made for journeys. not destinations.

جاده ها براى سفرها ساخته شدن، نه براى مقصدها.

Take pride in how far you’ve come and have faith in how far you can go.

به خودت براى این همه راهى که امدى افتخار کن، و به خودت براى مسیرى که باید بروى ایمان داشته باش.

Everything in life is temporary, So if things are going good, enjoy it because it won’t last forever. And if things are going bad, dont worry. It can’t last forever either.

هر چیزی در زندگی موقتی است پس اگر همه چیز خوب است از آن لذت ببر چون تا ابد ادامه ندارد و اگر هم شرایط مساعد نیست نگران نباش چون آن هم تا ابد ادامه ندارد .

Don’t worry about what people say behind your back, they are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life

نگران نباش که مردم پشت سرت چه می گویند آن ها مردمی هستند که به جای حل مشکلات زندگی خود به دنبال مشکلات زندگی تو هستند.

One bad chapter doesn’t mean your story is over.

یک فصل بد به این معنی نیست که داستان شما تموم شده.

Don’t take things personal. they talk about you because if they spoke of themselves no one would listen.

همه چیز را به خودت نگیر. راجع به تو حرف می زنند چون اگر راجع به خود حرف بزنند کسى به حرف هایشان گوش نمی دهد.

If there is a will there is always a way.

اگه اراده باشد، همیشه راهى هست.

Life is like a mirror: It will smile at you if you smile at it.

زندگی مانند آینه است: اگر به او لبخند بزنی اون هم به تو لبخند خواهد زد.

 Give the gift of absence to those who do not appreciate your presence.

به انهایى که قدردانِ بودنت نیستند، نبودت را هدیه کن.

 .Enjoy life today because yesterday is gone and tomorrow is never promised

از امروزت لذت ببر، دیروز گذشته است و قول فردا رو به هیچکس نداده اند.

Head up, Smile and be your best self today.

سرت بالا باشه، لبخند بزن و امروز بهترین ورژن خودت باش.

 Be allergic to negative people.

به آدمهاى منفى گرا آلرژى داشته باش.

امیدواریم که از این جملات لذت برده باشید.

فیلم جمله های زیبا، فلسفی و انگیزشی به زبان انگلیسی

در اینجا فیلمی را برای شما آماده کردیم که به بیان نقل قول ها، جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان جهان می پردازد.

در این بخش از این مطلب از وبلاگ لینگومن جملات فلسفی انگلیسی را خدمت شما زبان آموزان گرامی تقدیم می کنیم. این مجموعه شامل زیباترین جملات فلسفی انگلیسی است که برای درک روشن تر جمله ها ترجمه فارسی آنها را نیز خدمت شما لینگومنان عزیز تقدیم می کنیم.

جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی | English Quotes with Persian Translation
جملات فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی | English Quotes with Persian Translation

There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

Don’t go for looks; they can deceive
Don’t go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی

  فعل need در انگلیسی و 2 نقش اساسی آن + مثال

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی

The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

The brightest future will always be based on a forgotten past
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند

Please send this message to those people
Who mean something to you (I JUST DID)
To those who have touched your life in one way or another
To those who make you smile when you really need it
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down
To those whose friendship you appreciate
To those who are so meaningful in your life

لطفاً این پیام را به کسانی بفرست
که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم)
به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند
به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی
دریچه های نور را نشانت دادند
به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری
و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند

Don’t count the years, count the memories

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که تو را به راه درست هدایت می کند.

Know why a Car’s WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on

می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین اونقدر بزرگه ولی آینه عقب اونقدر کوچیکه؟! چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.

Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه

All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don’t worry, they can’t last long either

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت

Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don’t forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, “Relax, sweetheart, it’s just a bend, not the end!

اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این اخر خطه، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان…

A blind person asked St. Anthony: “Can there be anything worse than losing eye sight?” He replied: “Yes, losing your vision!”

شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.

وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.

WORRYING does not take away tomorrow’s Trouble, it takes away today’s PEACE

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

۱٫ Let us be what we are
and speak what we think
and in all things keep ourselves loyal to truth and the sacred professions of friendship.
“Longfellow”

بیایید آن باشیم که هستیم
و بگوییم آنچه می اندیشیم
و همواره وفادار به حقیقت و اصول مقدس دوستی.
“لانگ فلو”

۲٫ Aslender acquaintance with the world
must convince every man that actions,
not words, are the true criterion of the
attachment of friends, and that the most
liberal profession of good-will is very far
from being the surest mark of it.
“George Washington”

همان آشنایی مختصر با جهان
هر انسانی را باید متقاعد کند
که تنها کردار و نه گفتار
معیار حقیقی پایداری دوستی است،
و آزادانه ترین نیت پاک بسیار دورتر از آن است
که مطمئن ترین نشانه آن باشد.
“جورج واشنگتن”

۳٫ There is no friend like an old friend
Who has shared our morning days.
No greeting like his welcome,
No homage like his praise.
“Oliver Wendell Holmes”

هیچ دوستی با دوست قدیمی پهلو نمی زند
کسی که شریک روزهای نخستین ما بوده است.
هیچ تبریک و تهنیتی همسنگ با خوشامدگویی او نیست،
و هیچ تقدیری همطراز با تحسین او نخواهد بود.
“اولیور وندل هولمز”

۴٫ The better part of one’s life
consists of his friendships.
“Abraham Lincoln”

نیکوترین بخش زندگی انسان،
بخش دوستی های اوست.
“ابراهام لینکلن”

۵٫ The more we love, the better we are,
and the greater our friendships are,
the dearer we are to God.
“Jeremy Taylor”

هر قدر بیشتر عاشق باشیم، نیکوتر خواهیم بود.
و هر قدر دوستی های ما والاتر،
نزد خداوند عزیزتر خواهیم بود.
“جرمی تیلور”

۱٫ By friendship you mean the greatest love,
the greatest usefulness, the most open
communication, the noblest sufferings, the
severest truth, the heartiest counsel, and
the greatest union of minds of which brave
men and women are capable.
“Jeremy Taylor”

  جملات انگلیسی در مورد تحصیلات و دانشگاه (100+ جمله)

در دوستی شکوهمندترین عشق،
عظیم ترین ثمر بخشی، بی پرده ترین تماس ها،
شریف ترین رنج ها،
سخت ترین حقیقت، صمیمانه ترین اندرز،
و بزرگترین یگانگی اندیشه هایی را یافتم
که مردان و زنان دلیر به آن توانایند.
“جرمی تیلور”

۲٫ You know how I feel
You listen to how I think
You understand …
You’re my friend.
“Susan Polis Schutz”

تو می دانی چه احساسی دارم
تو می شنوی که چگونه می اندیشم
تو درک می کنی…
تو دوست منی.
” سوزان پولیس شوتز”

۳٫ There is no need for an outpouring
of words to explain oneself to a friend
Friends understand each other’s thoughts
even before they are spoken.
“Susan Polis Schutz”

نیازی به سیلاب واژه ها نیست
تا خود را به دوست بفهمانی
آری دوستان، بی آنکه سخنی بگویند
از دل هم باخبرند.
“سوزان پولیس شوتز”

۴٫ I haven’t seen you in a while
yet I often imagine all your expressions
I haven’t spoken to you recently
but many times I hear your thoughts
Good friends must not always be together
It is the feeling of oneness when distant
that proves a lasting friendship.
“Susan Polis Schutz”

چند صباحی است تو را ندیده ام،
ولی بارها و بارها، به تمام حالات تو اندیشیده ام
چند روزی است که با تو سخنی نگفته ام
ولی بسیار و بسیار صدای افکارت را شنیده ام
نیازی نیست که دوستان خوب همیشه در کنار هم باشند
این احساس یگانگی در دوری است که
دوستی دیرپا را به اثبات می رساند.
“سوزان پولیس شوتز”

اکنون قسمت یازدهم از گزیده سخن بزرگان را در زیر مشاهده می کنید

۱٫ One day at a time, this is enough.
Do not look back and grieve over the past over the past,
for it is gone, and do not be troubled about the future,
for it has not yet come. Live in the present,
and make it so beautiful that it will be worth remembering.
” Ida Scott Taylor”

تنها یک روز در سراسر حیات کافی است،
نگاه از گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور،
چرا که از دست رفته است، در غم آینده نیز مباش،
چرا که هنوز فرا نرسیده است، زندگی را در همین لحظه بگذران.
و آن را چنان زیبا بیافرین که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد.
” آیدا اسکات تایلور”

۲٫ Hold fast to dreams
for if dreams die,
life is a broken winged bird that
cannot fly.
“Langston Hughes”

همواره در پیوند با رویاها باش،
چرا که با مرگ رویاها،
زندگی چون پرنده بال شکسته ای است،
که یارای پروازش نیست.
“لنگستون هیوز”

۳٫ Look to the future,
and not to the past,
to find those things you want to make last.
“jonivan”

آینده را بنگر،
و از گذشته در گذر،
تا هر آنچه را که می خواهی در نهایت بنا نهی، بدست آری.
“جونیوان”

۴٫ Whatever the struggle
continue the climb
it may be only one step to the summit.
“diane westlake”

مبارزه هر قدر صعب،
صعود را ادامه بده،
شاید؛ قله تنها در یک قدمی تو باشد.
“دیانا وست لیک”

۵٫ There is only one success,
to be able to spend your life in your own way.
“Christopher Morley”

کامیابی تنها در این است که،
بتوانی زندگی را به شیوه خود سپری کنی.
“کریستوفر مورلی”

If you are born poor it’s not your mistake, but if die poor it’s your mistake (Bill Gates)

اگر فقیر به دنیا آمده اید این اشتباه شما نیست، اما اگر فقیر بمیرید این اشتباه شماست (بیل گیتس)

You must be the change that you wish to see in the world (Gandhi)

شما باید تغییری باشد که می خواهید در دنیا احساس کنید (گاندی)

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail (Ralph Waldo Emerson )

از جاده ای که همه از آن عبور می کنند نرو، به جای آن به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار (رالف والدو امرسون)

And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. (Paulo Coelho)

و وقتی که شما چیزی را می خواهید، تمام گیتی در کمک به شما برای رسیدن به آن متحد می شوند (پائولو کوئلیو)

None but ourselves can free our minds (Bob Marley)

هیچ کس به جزء خودمان نمی تواند ذهنمان را آزاد کند (باب مارلی)

Hold fast to dreams, For if dreams die Life is a broken-winged bird, That cannot fly (Langston Hughes)

به رویاهات محکم بچسپ، چون اگر آنها بمیرند زندگی مثل پرنده شکسته بالی می شود که دیگر نمی تواند پرواز کند (لنگستون هیوز)

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart (Helen Keller)

بهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نه می توان دید و نه می نوان لمس کرد، بلکه آنها را باید با قلب احساس کرد (هلن کلر)

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all (Dale Carnegie)

بیشتر دستاوردهای مهم دنیا توسط مردمانی بدست آمده اند که حتی موقعی که به نظر می رسید هیچ امیدی ندارند به تلاش خود ادامه دادند (دیل کارنگی)

Victory is not never to fall, it is to rise after every fall (Gandhi)

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، پیروزی آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی (گاندی)

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up (Thomas Edison)

خیلی از شکست های زندگی مربوط به کسانی است که وقتی دست از تلاش کشیدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند (توماس ادیسون)

Time is the best teacher, but unfortunately, it kills all of its students (Robin Williams)

زمان بهترین معلم است، ولی متاسفانه همه شاگردانش را می کشد (رابین ویلیامز)

برای مطالعه بیشتر در خصوص جملات قصار و نقل قول های زیبای انگلیسی می توانید به دیکشنری جملات قصار انگلیسی آکسفورد The Oxford Dictionary of Quotations مراجعه نماید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب