1000 ضرب المثل عربی با معنی، ترجمه و مترادف فارسی

زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
1000 ضرب المثل عربی با معنی، ترجمه و مترادف فارسی

1000 ضرب المثل عربی با معنی، معادل و مترادف فارسی عنوان این مطلب بلاگ لینگومن است. ضرب المثل های عربی مانند هر زبان دیگری از پركاربردترين اصطلاحات در یادگیری مکالمه زبان عربی هستند. تعدادی ضرب المثل های عربی را در اينجا برای شما بازگو كرده ایم. این فهرست به صورت الفبایی است و به مرور به روز رسانی شده و حروف دیگری به آن اضافه خواهند شد.

اصطلاحات و ضرب المثل عربی با معنی و معادل فارسی

ضرب المثل – حرف الف – قسمت A

الف

أباد الله خضراءهم

ابدء بِنَفسک

ترجمه: «از خود آغاز کن!»

مترادف: «اول خویش سپس درویش.»

ابذل لصديقك دمك ومالك

إبرة في كومة قش

أبرد من الثلج

أبصر من الوطواط

أبصر من زرقاء اليمامة

ترجمه: «دوربین‌تر از زرقاء.»

تمثیل: «ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد// از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود.»

شرح: «زرقاء نام زنی از عرب است که از مسافتی بعید می‌دیده‌است.»

أبصر من غراب

ترجمه: «دوربین‌تر از کلاغ.»

أبطأ من سلحفاة

أبعد من الثريا

اَبقض‌الاَشیا عندی‌الطلاق

مترادف: «تو برای وصل کردن آمدی// نی برای فصل کردن آمدی»

مشابه: «بود سوزن به‌از تیغ برنده// که این دوزنده آمد آن درنده»

أبكى من يتيم

أبلغ من قس بن ساعدة

أبيع من إخوة يوسف

أتب من أبي لهب

أتبع من الظل

اتق شَر مِن اَحسنت اِلیه

ترجمه: «از زیان و آسیب آن‌که بدو نیکویی کرده‌ای پرهیز کن.» امثال و حکم –

تمثیل: «گفت حق است این ولی ای سیبویه// اتق شر من احسنت الیه»

مشابه: «سزای نیکی بدی است.»

مشابه: «با هرکه دوستی خود اظهار می‌کنم// خوابیده دشمنی است که بیدار می‌کنم»

اتقوا فِراسَة‌المؤمِن

ترجمه: «بپرهیزید از تیزمغزی مؤمنان» امثال و حکم –

تمثل: «تو اگر مؤمنی فراست کو// ور شدی مؤتمن حراست کو// فال مؤمن فراست نظر است// وین زتقویم و زیج ما بدر است// مؤمن از رنگ چهره برخواند// هرچه دانا زدفترش داند// دل مؤمن بسان آینه است// همه نقشی در آن معاینه است»

اتقوا مِن غَضَب الحَلیم

ترجمه: «از خشم بردباران پرهیز کنید.»

مترادف: «از آن مترس که های و هو دارد// از آن بترس که سر بتو دارد»

تمثیل: «بگاه صلح سبک‌روح‌تر زحلم شجاع// به‌روز حرب گرانمایه‌تر زخشم حلیم»

اتقو مِن مَواضِع التهم

ترجمه: «از بهتان‌گاه‌ها اجتناب ورزید» امثال و حکم –

مترادف: «جایی منشین که چون نهی پای// تهمت‌زده خیزی از چنان جای// صوفی که رود به‌مجلس می// وقتی بچکد پیاله بر وی// چون شهره شود عروس معصوم// پاکی و پلیدیش چه‌معلوم»

مترادف: «چو من خلوت‌نشین باشم تو مخمور// زتهمت، رأی مردم که شود دور»

اتَّكَلْنا منه على خُصٍّ

الاتحاد قوة

اترك الشر يتركك

اتسع الخرق على الراقع

اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق

أثبت من الوشم

أثقل من جبل

أجبن من نعامة

اجتنب مصاحبة الكذاب فإن اضطررت إليه فلا تُصَدِّقْهُ

اجع کَلبَک یتعبک

ترجمه: «سگ خویش گرسنه دار تا از دنبال تو آید» امثال و حکم –

مشابه: «اسب فربه شود، شود سرکش»

تمثل: «آلت اِشکار جز سگ را مدان// کمترک انداز سگ را استخوان// زان‌که سگ چون سیر شد سرکش شود// کی سوی صید و شکاری خوش رود»

اجلس حيث يُؤْخَذُ بيدك وَتُبَرُّ ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتُجَرُّ

أجهل الناس من كان على السلطان مدلا وللإخوان مذلا

أجود من حاتم

احذر الأحمق واحذر وُدَّهُ (إنما الأحمق كالثوب الْخَلَق)

احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة

احذر مباسطة‌الملوک

ترجمه: «از بساط پادشاهان دوری کن»

مترادف: «از صحبت پادشه بپرهیز// چون پنبهٔ نرم زآتش تیز»

أحذر من غراب

ترجمه: «ترسنده‌تر از کلاغ» امثال و حکم –

تمثل: «بودم حذور همچو غرابی برای آنک// همچون غراب جای گرفتم در این خراب»

احذروا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره

أحر من الجمر

إحراق طيبا

أحرس من كلب

أحرص من نملة

أحزن من الخنساء على صخر

اَحسَن‌الشعر، یا اعذب‌الشعر اکذبه

ترجمه: «شعر هرچه به‌دروغ نزدیک‌تر زیباتر»

تمثل: «در شعر مپیچ و در فن او// چون اکذب اوست احسن او»

أَحْسِنْ إلي الناس تستعبد قلوبهم

اُحْسِن اٍلي مِن اساء

ترجمه: «با آن‌که بدی کرده نکویی میکن» امثال و حکم –

مشابه: «بَدان‌را نیک دارید ای عزیزان// که خوبان خود عزیز و نیک‌روزند»

تمثل: «بدی را بدی سهل باشد جزا// اگر مردی احسن الي من اسا»

أحضر الناس جوابا من لم يغضب

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطِّلْ أجيرا

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود

أحكم من لقمان

أحمد البلاغة الصمت حين لا يَحْسُنُ الكلام

احمق من هبنقه

ترجمه: «احمق‌تر از هبنقه»

  پیامک عاشقانه انگلیسی ؛ اس ام اس عاشقانه و فلسفی

شرح: هبنقه از حمقای مشهور عرب است که وقتی گردن‌بندی به‌خود آویخت. پرسیدند: این تورا به‌چه‌کار است؟ گفت: تا با دیگران عوض نشوم.»

أحن من الأم على أولادها

آخ الأْكْفاءَ وداه الأعداءأخوك من صَدَقك لا من صدّقك

أخاك أخاك إن مَنْ لا أخا له كَساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح

اختر أهون الشرين

اختلط حابلهم بنابلهم

آخر الحياة الموت

آخر العنقود

اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك

أَخْفَقَ حالب التيس

أخوك من صدقك النصيحة

ترجمه: «برادر تو آن‌کس باشد که تورا پند دهد»

مترادف: «برادر تو آن‌کس باشد که عیب تو از تو نپوشد» امثال و حکم –

أخون من ذئب

ادب‌النفس خیر من ادب‌الدرس

ترجمه: «ادبی که در نهاد مرد باشد نیکوتر از ادبی است که از راه درس‌خواندن کسب شود.»

مشابه: «بربسته دگر باشد و بررسته دگر»

تمثل: «ملک بربسته چنان باشد ضعیف// ملک بررسته چنان باشد شریف»

معنی: فطری و طبیعی از مصنوعی بهتر است.

ادخلوالبیوت من ابوابها

ترجمه: «از در خانه‌ها وارد منازل شوید»

مشابه: «کار را از راه درست انجام دهید»

تمثل: «گر همی جویید دُر بی‌بها// ادخلوالابیات من ابوابها»

معنی: هرکاری را باید از راه و طریق مخصوص به‌خود آغاز نمود.

أَدّى قدراً مستعيرها

أدنى من حبل الوريد

إذا أتاك أحد الخصمين وقد فُقِئَتْ عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه .فلعله قد فُقِئَتْ عيناه

إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصيحة حازم

إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق

إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء

إذا تكلمت بالكلمة ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها

إذا تم العقل نقص الكلام

إذا تمنيت فاستكثر

إذا تولى عقداً أحكمه

إذا جاء الحين حارت العين

إذا حان القضاء ضاق الفضاء

إذا حضر الماء بطل التيمم

إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل

إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا

إذا ذكرت الذئب فخذ الحذر

إذاذل مولى فهو ذليل

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم

إذازل العالِمُ زل بزلته العالَمٌ

ترجمه: «پای‌لغز دانشمندان پای‌لغز جهان است» امثال و حکم –

مشابه: «هرچه بگندد نمکش می زنند// وای به‌وقتی که بگندد نمک»

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

ترجمه: «تبه‌کاران بدگمان باشند» امثال و حکم –

إذا سأل ألحف وإن سئل سوّف

إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده

إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك

إذا صدأ الرأي أصقلته المشورة

إذا صُنْتَ المودة كان باطنها أحسن من ظاهرها

إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة

إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عقاب من فوقك

إذا عُرِفَ السبب بطل العجب

إذا غامَرْتَ في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد

إذا قصرت يدك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه (ولا خير في وجه إذا قل ماؤه)

إذا كان الصبر مُرًّا فعاقبته حلوة

إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب

إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيم

ضرب المثل – حرف الف – قسمت B

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

إذا كنتَ ذا رأىٍ فكن ذا مشورة فإن فساد الرأي أن تترددا

إذا كنت سنداناً فاصبر وإذا كنت مطرقة فأوجع

إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

إذا لم يكن إلا الأَسِنَّةُ مركبا فلا رأي للمضطر إلا ركوبها

إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه

إذا نُصِرَ الرأي بطل الهوى

إذا هَبَّتْ رياحك فاغتنمها

اذالم تستحي فأفعل ما تشاء

أذل البخل أعناق الرجال

أراق ماء وجهه

أرخص من التمر في البصرة

أرسل حكيما ولا توصه

مترادف: «حکیم را به‌وصیت‌کردن حاجت نیست»

أرفع من السماء

أرق من النسيم

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه

أريق من ماء شبابه

ازرع كل يوم تأكل

أزهى من طاووس

أساء سمعا فأساء إجابة

أسبق من الأجل

أسبق من الأفكار

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك

استقبال الموت خير من استدباره

استندت إلى خصٍ مائلٍ

استنوق الجمل

أسد عليَّ وفي الحروب نعامة

أسرع من البرق

أسرع من الريح

أسرع من الطرف

أسرع من سهم

أسقط في يده

أسمع جعجعة ولا أرى طحنا

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات

أشأم من البسوس

أشأم من طویس

ترجمه: «بدشگون‌تر از طویس»

تمثل: «بلی شوم‌تر از طویسی که فعلت// همی رخنه در حکم فرقان نماید»

شرح: «طویس نام مخنثی از عرب است که به‌شومی و نافرخندگی مشهور بوده‌ و او خود می‌گفته‌است، ای مردمان مدینه

  انواع قید در زبان انگلیسی PDF و کاربرد آنها + مثال

تا من زنده باشم خروج دجال و دابه را چشم دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید… ساعتی که مادر مرا بزاد پیامبر خدای از جهان بشد و گاهی که از شیر بازگرفت ابی‌بکر فرمان یافت. و بدان روز که به‌ حد مردان رسیدم عمر را بکشتند. و در شب کدخدایی من عثمان به ‌قتل رسید.» امثال و حکم –

اشتدي يا أزمة تنفرجي

أشجع من ديك

أشجى من حمامة

أشد الجهاد مجاهدة الغيظ

أشد الفاقة عدم العقل

اشكر من أَنْعَمَ عليك وأَنْعِمْ على من شكرك

أشم من نعامة

أشهر من النار على الْعَلَمِ

اصبر تنل

اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير

اصبر لكل مُصِيبةٍ وتجلًّدِ واعلم بأن الدهر غير مُخَلَّدِ

أصبر من حمار

أصحاب العقول في نعيم

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

أصفى من الدمعة

إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود

أصنع من دود القز

اضحك يضحك العالم معك وابك تبك وحدك

اِضْرِبْ ما دام الحديد حامياً

أضعت شاة جعلت الذئب حارسها أما علمت بأن الذئب حراس

أضيع من قمر الشتاء

أضيق‌الأمر أدناه الي‌الفرج

ترجمه: «هرچند کار تنگ‌تر به‌‌گشایش نزدیک‌تر»

مترادف: «تا پریشان نشود کار به‌سامان نشود»

مشابه: «کی شود بستان و کشت و برگ و بر// تا نگردد نظم آن زیر و زبر»

مشابه: «نروید هیچ تخمی تا نگندد// نه‌کاری برگشاید تا نبندد»

أضيق من ثقب الإبرة

اطلب تظفر

اطلب من العلوم علماً ينفعك ينفي الأذى والعيب ثم يرفعك

اطلبوا العلم من المهد إلى‌اللحد

مترادف فارسی: «زگهواره تا گور دانش بجوی»

اطلبوا العلم ولو بالصين

ترجمه: «دانش را اگرچند در چین باشد بجویید»

اقتباس: «در پی علم دین بباید رفت// اگرت تا به ‌چین بباید رفت»

تمثیل: «هست آن پر در نگارستان چین// اطلبوا العلم ولو بالصین ببین»

أطمع من أشعب

أطهر الناس أعراقاً أحسنهم أخلاقاً

أطوع له من يمينه

أطول من ليل الشتاء

أطول من يوم الفراق

أظلم من أفعى

أظلم من الليل

أعدّوا لكلب السوء كلبا يعادله

أعدل الشهود التجارب

أعدل من الميزان

أعرف الناس بالله أرضاهم بما قسم الله له

اعرف صاحبك واتركه

أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب

أعز من الولد ولد الولد

أعزب دهر ولا أرمل شهر

أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه

أعط القوس باريها

ترجمه: «کمان را به‌کمانگر ده»

مشابه: «نان را بده نانوا یک نان هم بالاش»

اعطني عمر وارميني بالبحر

اعف عما أغضبك لما أرضاك

أَعقَلُ الناس أَعْذَرُهُمْ للناس

اعقلها وتوكل

ترجمه: «به‌هوش باش و توکل کن»

اقتباس: «گفت پیغمبر به‌آواز بلند// با توکل زانوی اشتر ببند»

أعلمه الرماية كل يوم// فلما أستد ساعِدُهُ رماني

مشابه: «کس نیاموخت علم تیر از من// که مرا عاقبت نشانه نکرد»

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل

ضرب المثل – حرف الف – قسمت C

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل

اعمل الطيب وارمه البحر

الأعور في وسط العميان ملك

أغدر من ذئب

أغزل من امرئ القيس

أغشم من السيل

أغن من وليته عن السرقة

أغنى الأغنياء من لم يكن للبخل أسيراً

أغيرة وجبنًا

آفة الحديث الكذب

آفة الرأي الهوى

آفة العِلْم النسيان

الإفراط في التواضع يجلب المذلة

أفرغ من فؤاد أم موسى

أفسد من السوس

أفْضَلُ الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

أفضل الجود العطاء قبل الموعد

أفضل الجود أن تبذل من غير مسألة*

الأفعال أبلغ من الأقوال

أقبح التيه تيه بلا فضل

أقبح من السحر

أقبح من الغول

أقبح من خنزير

أقبح من زوال النعمة

أقبح من قرد

أقبح من قول بلا فعل

أقبح من منّ على نيل

الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة

اقتلوا الموذی قبل ان یوذی

ترجمه: «جانوران موذی را پیش از این‌که آسیب رسانند نابود سازید.»

أقرب من اللسان للأسنان

الأقربون أولى بالمعروف

أقسى من الحجر

أقسى من صخرة

أقل الناس سروراً الحسود

أقلل طعامك تجد منامك

أقلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يعدل تارة ويميل

أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة

أكتم من الأرض

اكذب النفس إذا حدثتها

أكذب من سراب

أكذب من مسيلمة

إكرام الميت دفنه

أكرم نفسك عن كل دنيء

أكل عليه الدهر وشرب

آكل من النار

آكل من حوت

أكل وحمد خير من أكل وصمت

أكلوا خيري وعصوا أمري

ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب

آلف من كلب

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد

ألقمه الحجر

إلى حتفي مَشَتْ قدمي

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

الإمارة حلوة الرضاع مُرَّةُ الفطام

إمام فعال خير من إمام قَوَّالٍ

الأماني حلم في يقظة والمنايا يقظة من حلم

الأماني رءوس مال المفاليس

الأمر يعرض دونه الأمر

أمرّ من العلقم

أملك الناس لنفسه من كتم سره

آمن من حمام مكة

أمنع من أنف الأسد

إن أخاك من واساك

إن الأيادي قروض

إن البعوضة تُدْمي مُقْلةَ الأسد

إن البغاث بأرضنا يستنسر

إن الجبان حتْفُه من فوقه

إن الجواد قد يعثر

ترجمه: «اسب اصیل نیز گاهی بلغزد.»

  مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت؛ لغات و اصطلاحات کاربردی + فیلم

مترادف فارسی: «اسب خوش‌رو نیز گاهی خورد سکندری.»

إن الحياة عقيدة وجهاد

ترجمه: «زندگی یعنی عقیده و کوشش در راه آن.»

إن الذليل من دل في سلطانه

إن السماء تُرْجَى حين تحتجب

إن الشباب والفراغ والْجِدَة// مفسدة للمرء أي مفسدة «ابوالعتاهیه»

ترجمه: «جوانی و بیکاری و توانگری باعث انحراف و مایه تباهی است.»

إن الشفيق بسوء ظن مولع

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يَصرَعْنَ ذا اللب حتى لا

إن الغريق بكل حبل يعلق

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

إن الغنى والعز في القناعة والذل في الحرص وفي الوضاعة

إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلا

إن الله جَوَّادٌ يحب كل جَوَّادٍ

إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها

إن الله يمهل ولا يهمل

إن المعارف في أهل النهى ذمم

إن المقْدِرة تُذْهِبَ الحفيظة

إن جهد المقل غير قليل

إن زاد الشيء عن حده ينقلب لضده

إن غدا لناظره قريب

إن غلا اللحم فالصبر رخيص

إن كبر ابنك آخيه

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا

إن كنت كذوباً فكن ذكوراً

إن لم يكن وفاق ففراق

إن مع اليوم غدا يا مسعدة

إن مفاتيح الأمور العزائم

إن من البيان لسحرا

إن وراء الأَكَمةِ ما وراءها

أنا الغريق فما خوفي من البلل

أنا لها ولكل عظيمة

أنت على رد ما لم تقل أقدر منك على رد ما قلت

انتظر حتى يشيب الغراب

أنجز حر ما وعد

الإنسان بالتفكير والله بالتدبير

أنفك منك ولو كان أجدع

إنك تضرب في حديد بارد

إنما سُمِّيتَ هانئاً لتهنأ

إنه لأشبه به من التمرة بالتمرة

إنه نسيج وحده

أول الحزم المشورة

ترجمه: «پایه دوراندیشی بر مشورت است.»

مشابه: «اوفتد بر گردن او کاندیشهٔ تنها کند»

مشابه: «اول استشاره پس استخاره»

أول الشجرة بذرة

أول الغضب جنون وآخره ندم

مترادف فارسی: «خشم، اولش دیوانگی است و آخرش پشیمانی.»

أول القصيدة كفر

أول ما شطح نطح

أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة

ترجمه: «آن‌کس که به‌کیفر و بادافراه تواناتر باشد گذشت و بخشایش از او پسندیده‌تر و سزاوارتر است»

أوهن من بيت العنكبوت

أيأس من غريق

إياك عني واسمعي يا جارة

مترادف فارسی: «در به‌تو می‌گویم، دیوار تو بشنو»

مترادف فارسی: «دختر به‌تو می‌گویم، عروس تو گوش‌کن»

إياك وأن يضرب لسانك عنقك

إياك وصاحب السوء فإنه يحسن منظره ويقبح أثره

إياك وما يعتذر منه

الأيام دول

أيقظ من ذئب

ضرب المثل عربی – حروف ب، ت، ث

ب

بئس الشعار الحسد

الباب الذي يأتيك بالريح سده واسترح

باب النجار مخَلَّع

باع كرمه واشترى معصرة

بالأرض ولدتك أمك

بالتأني تُدْرَكُ الفُرَصُ

بالرفاء والبنين

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق

البخيل غناه فقر و مطبخه قفر

البخيل لا تَبُلُّ إحدى يديه الأخرى

بدن فاجر و قلب كافر

بذات فمه يفتضح الكذوب

بِشْرُ الكريم في وجهه يلوح

الْبِشْرَ دال على الكرم

البِشْر يعقد القلوب على المحبة

البصر بالزَّبُونِ تجارة

البطن لا تلد عدواً

البطنة تزيل الفطنة

بُعد السما من الأرض

بُعدُالدٌار کَبُعدِالنَسَب

ترجمه: «دوری خانه مانند دوری نسب است.»

البعد جفاء

بعض الحلم ذل

بعض العفو ضعف

البعيد عن العين بعيد عن القلب

بغاث الطير أكثرها فراخاً

بقدر الرأي تعتبر الرجال وبالآمال ينتظر المآل

بلغ السكين العظم

بلغ السيل الزُّبَى

بنفسي فَخَرْتُ لا بجدودي

البياض نصف الحسن

بيت الظالم خراب

بيت المحسن عمار

بين وعده وإنجازه فترة نبي

بينهم داء الضرائر

ضرب المثل عربی – حرف ت

ت

تأبى الدراهم إلا كشف أرؤسها إن الغني طويل الذيل مياس
تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا
تاج المروءة التواضع
التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان
ترجمه: «آهستگی از خدا و شتاب از اهریمن است.»
مترادف فارسی: «شتاب است دیو و فرشته درنگ (خوی کبک صلح و خوی باز جنگ…)»
مترادف فارسی: «شتاب و بدی کار اهریمن است// پشیمانی و رنج جان و تن است»
التَّحَسُّنُ خير من الْحُسْنِ
التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة
التجربة العلم الكبير
ترجمه: «تجربه بزرگترین دانش است.»
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
التدبير نصف المعيشة
التدبير يثمر اليسير والتبذير يبدد الكثير
ترك الذنب أيسر من الاعتذار
تركتهم في حيص بيص
تركه غنيمة والظفر به هزيمة
تزاوروا ولا تتجاوروا
التسلُّطُ على المماليك دناءة
تطلب أثراً بعد عين
تعاشروا كالإخوان وتحاسبوا كالغرباء
تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأغراب
ترجمه: «با هم مثل برادر باشید ولی مثل غریبه کار کنید.»
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي
تفرقوا أيدي سبأ
تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة
تقطع أعناق الرجال المطامع
تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد
التكبر على المتكبر تواضع
تكلم فقد كلم الله موسى
تمام الصدق الإخبار بما تحمله العقول
تمخض الجبل فولد فأرا
تناس مساوئ الإخوان يدم لك وُدُّهُمْ
التواضع من مصائد الشرف
توبة الجاني واعتذاره

بحث ضرب المثل عربی با معنی فارسی را همینجا به پایان می بریم.

ادامه مطلب