25 جوک انگلیسی با ترجمه فارسی + فیلم | English Jokes

زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
25 جوک انگلیسی با ترجمه فارسی + فیلم | English Jokes

چندین جوک انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه دو فیلم آموزشی در انتهای مطلب خدمت شما تقدیم می کنیم. ولی انصافا چقدر جوک هاشون بی مزه است 🙁 در صورتی که جوک های دیگری بلد هستید می تونید در قسمت نظرات درج کنید تا در سایت منعکس بشه. با هم میریم سراغ این چند جوک انگلیسی با ترجمه فارسی.

جوک انگلیسی با ترجمه فارسی

مرد: دکتر من می تونم بعد از عمل جراحی پیانو بنوازم؟

دکتر :بله حتما می تونید

مرد: خیلی عالی آخه قبلش نمی تونستم.

A: Doctor, will I be able to play the piano after the operation?
B: Yes, of course.
A: Great! I never could before!


اگه گفیتین چرا سیندرلا نتونست یک بازیکن فوتبال خوب بشه؟

به خاطر این که کفشش رو گم کرد و از توپ دور موند و مربی اش هم یه آدم تنبل بود!

Why couldn’t Cinderella be a good soccer player?

She lost her shoe, she ran away from the ball, and her coach was a pumpkin.


a:چرا گریه می‌کنی؟

b: فیله مرده!

a: اون حیوان خونگی ات بود؟

d: نه! اما من همونی هستم که باید قبرش رو بکنم!!!

A: Why are you crying?
B: The elephant is dead.
A: Was he your pet?
B: No, but I’m the one who must dig his grave.


معلم: چطوری می تونیم مقداری آب پاک تهیه کنیم؟

دانش آموز: از رودخونه می آریم و می شوریم !!!!:-)))))))

چقدر بی مزه؟

Teacher: How can we get some clean water?
Student: Bring the water from the river and wash it!


من کالیفرنیا دنیا آمده ام

کدوم قسمت؟

همه قسمت هام

“I was born in California.”
“Which part?”
“All of me.”

بخش دیگری از چند جوک انگلیسی با ترجمه فارسی

Mr.Bean Science.
I was stuck in ELEVATOR for 3 hrs Due to electric failure
Mr.Bean: Ya me too I was stuck on ESCALATOR for 5 hrs

جوک مستربین
از زمانی که برق رفت من تو آسانسور ۳ ساعت گیرکردم.
مستربین: من هم همین طور!! من ۵ ساعت رو پله برقی گیرکردم.


(husband & Wife )
husband: Will U marry, after I die.
Wife : No I will live with my sister.

Wife: Will U marry , after I die.
husband: No I will also live with your sister

(زن و شوهر)

شوهر : بعد از این که من بمیرم آیا ازدواج می کنی؟
زن: نه من با خواهرم زندگی می کنم…
زن: بعد از مرگ من تو ازدواج خواهی کرد؟
شوهر: نه من هم با خواهرت زندگی می کنم.


Future plans of childrens:

Teacher asks children, what do u wish 2 do in future?
Adnan: I want 2 b a pilot.
Wakeel: I want 2 b a doctor.
Bina: I want 2 b a good mother.
Shariq : I want 2 help Bina.

شغل آینده بچه ها:

معلم از دانش آموزان پرسید که می خواهید در آینده چکاره شوید؟

ادنان : من می خواهم خلبان بشم.
واکیل: من می خوام دکتر بشم.
بینا: من می خوام مادری خوب بشم.
شریک : من می خوام به بینا کمک کنم.

  10+ شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

An Aeroplane asks a Rocket How is that you can fly so fast?
The Rocket replies you will know the pain when they put fire at your back!

سوال هواپیما از موشک:
یه هواپیما از یه موشک می پرسه که:
چطوری می تونی این قدر سریع پرواز کنی؟
موشک جواب میده : اگه تو پشتت آتیش میذاشتن میدونستی که چقدر درد داره….


Difference b/w secretary & private secretary

Q: What is the difference b/w secretary & private secretary?

Ans: Secretary says GOOD MORNING SIR & Private secretary says ITS MORNING SIR

تفاوت منشی و منشی خیلی خوب
سوال : اگه گفتی تفاوت منشی و منشی خیلی خوب چیه ؟
جواب: منشی میگه : صبح بخیر رئیس.. و منشی خیلی خوب میگه : صبح شده رئیس!!!


Hi i am marrying next week there will be a small party and only few persons will be invited
Hey don’t bring any gift just bring SOMEONE to marry me.

سلام من هفته دیگه ازدواج می کنم!!!. یه جشن کوچیک هم می گیریم. تعداد کمی هم دعوت کردم. با خودت هدیه ای نیاری!!! فقط یه نفر رو بیار باهاش ازدواج کنم.


Marriage is like a public toilet

Those waiting outside are desperate to get in & Those inside are desperate to come

ازدواج مثل توالت عمومی می مونه!!

بیرون هر دو تا باشی دوست داری واردش بشی!!! و واردشون که شدی دوست داری هر چه سریع تر از اون خارج بشی!!!!


HUSBAND and WIFE are like 2 tyres of a vehicle. If 1 punctures, the vehicle can’t move further

M0ral: always Keep a SPARE TYRE

زن و شوهر مثل دو تایر از یه وسیله نقلیه هستند. اگر یکیشون پنچر بشه اون وسیله دیگه حرکت نمی کنه

نتیجه اخلاقی: همیشه یه لاستیک زاپاس همراه داشته باش!!!!!


TEACHER: what is the different between problem and challenge????

STUDENT: 3 boys + 1 girl = problem

۱ boy + 3 girls = challenge..

معلم: فرق بین مشکل و رقابت کردن چیه؟

دانش آموز : ۳ پسر + ۱ دختر = مشکل

۱ پسر + ۳ دختر = رقابت…….


۱: Look a thief has entered our kitchen and he is eating the cake I made.

۲: Whom should I call now, Police or Ambulance?

اولی : بیا نگاه کن یه دزد وارد آشپزخونه شده و داره کیکی که پخته بودم رو میخوره!!!

دومی : خوب باید پلیس رو صدا کنم یا آمبولانسو!!!!


۱.Smart man + smart woman = romance

۲. Smart man + dumb woman = pregnancy

۳. Dumb man + smart woman = affair

۴. Dumb man + dumb woman = marriage

۵. Smart boss + smart employee = profit

۶. Smart boss + dumb employee = production

۷. Dumb boss + smart employee = promotion

۸. Dumb boss + dumb employee = overtime

) ریاضیات ازدواج

۱- مرد باهوش + زن باهوش = داستان عاشقانه

۲- مرد باهوش + زن خنگ = رابطه …

۳- مرد خنگ + زن باهوش = عشقبازی

۴- مرد خنگ + زن خنگ = ازدواج

۵- رییس زرنگ + کارگر زرنگ = سوددهی

۶- رئیس زرنگ + کارگر خنگ = تولید بیشتر

  انواع جمله در انگلیسی (خبری، پرسشی، امری، تعجبی) + مثال

۷- رئیس خنگ + کارگر باهوش = پیشرفت کارگر

۸- رئیس خنگ + کارگر خنگ = اضافه کاری


۲) kiss me every time Diana, one evening, drew her husband’s attention to the couple next door and said, ‘Do you see that couple? How devoted they are? He kisses her every time they meet. Why don’t you do that?’

‘I would love to do that,’ replied Diana’s husband, ‘but the problem is……….she won’t let me.’

۲ ) مرا هر روز ببوس

در یک بعد از ظهر دیانا توجه شوهرش را به زوج همسایه جلب کرد و گفت : آیا اون زن و شوهر رو می بینی؟ چگونه به هم علاقه مند هستند؟ شوهره هر روز زنه رو وقتی می بینه می بوسه! تو چرا این کارو نمی کنی؟

شوهر دیانا جواب می ده: من خیلی دوست دارم این کارو بکنم ، اما یه مسئله ای هست ……. اون به من اجازه نمی ده این کارو بکنم….


۳) why women are beautiful

‘God,’ inquired Adam, ‘Why did you make Eve so beautiful?’

‘So you would love her.’ ‘But why did you make her so dumb?’

‘So she would love you.’

۳) چرا زن ها خوشگل هستند؟

آدم از خدا می پرسه که: چرا حوا رو خوشگل آفریدی؟

خدا جواب میده: چون تو دوستش داشته باشی ….

آدم می گه: چرا زن ها این قدر کودن هستند؟

خدا جواب می ده: برای اینکه عاشق تو بشند!!!!!


American: In our country , marriage even takes place with email.

Hindi : In India, it is only with a female

آمریکایی: در کشور ما ازدواج ها با ایمیل صورت می گیره!!!

هندی: در هند، فقط با زن ها ازدواج می کنند!!!


A lady want to see a tarot reader woman who’ll predict her future.

– Leady , I’m sorry to inform you that your husband will die in the near future .

– Don’t tell me things that I already know , tell me if there would be an investigation.

یه خانومی میره پیش زن پیش گو تا از آینده اش مطلع بشه.

– دخترم متاسفم که این خبرو بهت می دم ، شوهرت به زودی می میره!!

– خانومه میگه : اینو خودم هم میدونستم ، فقط بگو گیر می افتم یا نه!!


Tcher while lecturing , noticed a student sleeping at the back.

Tcher shouts 2 hs neighbor : “ wake him up!”

Neighbor yells : “U put him 2 sleep , so U wake him up.”

معلم هنگام درس دادن متوجه یه دانش آموزی میشه که خوابیده بوده.

معلم به بغل دستیش میگه : “اونو از خواب بیدار کن”

اونم می گه: “شما اونو خواب کردین خودتون هم بیدارش کنین”


Dad : Son, what do you want for your birthday?
Son : Not
much dad, just a radio with a sports car around it.

پدر: پسرم، برای روز تولدت چی می خوای؟
پسر: چیز زیادی نمیخوام، فقط یه رادیو که اطرافش ماشین اسپورت باشه!!!


Jack was attending the funeral service of the richest man in the city.
Beacause he was weeping bitterly, a man asked sadly, ” was the deceases one of the dear relatives? “No” said jack.
” Then why are you crying?” asked the stranger. ” Because I’m not one of the relatives,” answered jack.

  مکالمه انگلیسی در مورد مسافرت؛ لغات و اصطلاحات کاربردی + فیلم

جک به مراسم تشییع جنازه ثروتمندترین مرد شهر رفته بود. چون که او زارزار می گریست، مردی با تاثر از او پرسید. ” آیا متوفی از بستگان عزیز شما بود؟” جوک گفت، ” نه “.  آن غریبه پرسید: ” پس چرا دارید گریه می کنید؟ ” جک پاسخ داد، ” چون که یکی از بستگانش نیستم”.

A man bought a canary from a store. He asked the seller, ” Are you sure this bird can sign? ” the seller replied, ” it is a wonderful singer.”
A week later , the customer reappeared and said, ” This bird you sold me is lame.” the seller answered, ” Well, you said you wanted a singer not a dancer!”

مردی از یک فروشگاه یک قناری خرید. او به فروشنده گفت، ” آیا مطمئنی که این پرنده می تواند آواز بخواند؟” فروشنده پاسخ داد:” آوازخوان جالبی است.”

یک هفته بعد مشتری دوباره اومد و گفت: ” این پرنده ای که شما به من فروخته اید شل ( لنگ ) است.”
فروشنده پاسخ داد، ” خوب شما گفتید یک آوازخوان می خواهید نه یک رقـــــ ـــاص!”

A man was praying to god.

مردی داشت دعا می کرد.

He said, “God?”

او گفت: خدایا

God responded, “Yes?”

خدا جواب داد: بله

And the Guy said, “Can I ask a question?”

و مرد پرسید: میتونم یه سوال بپرسم؟

“Go right ahead”, God said.

خدا جواب داد: بفرما

“God, what is a million years to you?”

خدایا، یک میلیون سال در نظرت چقدره؟

God said, “A million years to me is only a second.”

خدا گفت: یک میلیون سال در نظر من یک ثانیه هست.

The man wondered.

مرد شگفت زده شد.

Then he asked, “God, what is a million dollars worth to you?”

بعد پرسید: خدایا یک میلیون دلار در نظرت چقدره؟

God said, “A million dollars to me is a penny.”

خدا جواب داد: یک میلیون دلار به نظرم یک پنی* است.

So the man said, “God can I have a penny?”

پس مرد گفت: خدایا ، آیا می تونم یک پنی داشته باشم؟

And God cheerfully said,

و خدا با خوشروئی گفت،

“Sure!…… .just wait a second.”

حتما!…..فقط یک ثانیه صبر کن.

This month’s cartoon is based on the popular phrase or expression ‘a stone’s throw’.

A geologist is a scientist who studies the solid and liquid substances, or matter, that make up the Earth. e.g. rocks and stones.

یک زمین شناس یا جئولوژیست فردی هست که در مورد خاک و مایعات سطحی و مواد که در زمین وجود دارد مطالعه می کند برای مثال سنگ

فیلم آموزش زبان با جوک انگلیسی

و اینم فیلم دوم

امیدوارم از این مطلب جوک انگلیسی با ترجمه فارسی لذت کافی رو برده باشید.

ادامه مطلب