10+ شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
4 شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

چند شعر انگلیسی کوتاه را همراه با ترجمه فارسی خدمت شما زبان آموزان گرامی تقدیم می کنیم. خواندن شعر انگلیسی از راه های تقویت این زبان است. همچنین برای خواندن اشعار سهراب سپهری با ترجمه انگلیسی می توانید به مطلب اشعار سهراب سپهری به زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

10+ شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

در اینجا چند شعر کوتاه به انگلیسی را تقدیم حضورتان می کنیم.

شعر انگلیسی کوتاه (شماره 1)

I know you won’t come back

می دانم که دیگر باز نخواهی گشت

Everything that was. Time has left is behind

هر چه که بود دیگر گذشته و زمان آن را پشت سر گذاشته است

I know that you won’t return

می دانم که دیگر باز نخواهی گشت

What happened between us?

هر آنچه که بین ما اتفاق افتاد

Will never be repeated

دیگر هرگز تکرار نخواهد شد

Even when a thousand years pass

حتی پس از گذشت هزاران سال

It won’t be enough to fade you away and to forget.

برای فراموش کردن تو پاک کردن خاطراتت در ذهنم کافی نیست.

And now I’m here

و اکنون من اینجا هستم

Trying to turn valleys into cities

تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم

Mixing the sky with the sea.

آسمان و دریاها را در هم بیامیزم

I know I let you escape,

می دانم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی

I know I lost you

می دانم که تو را از دست داده ام

Nothing can be the same;

هیچ چیز دوباره مثل قبل نمی شود

A millennium could be enough for you to forgive

هزار سال می تواند برای بخشیدن من کافی باشد

I’m here, loving you

من اینجا هستم، عاشق تو

Suffocating, in photographs and scrapbooks,

از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها

In objects and mementos

وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن

Can’t comprehend

نمی توانم درک کنم

I am driving myself mad

دیوانه می شوم

Changing a foot for My own face

و دست و پایم را گم کرده ام

The letters I wrote,

نامه هایی که نوشتم

I never sent

هرگز نفرستادم

It’s all the matter of time and faith

مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو

A millennium with another thousand years…

و این که هزار هزار  سال

Are enough to love?

کافی است برای عشق ورزیدن

If you still think something of me…

اگر هنوز درباره من فکر می کنی

You know I’m still waiting for you…

مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم

By bye with smile

با لبخندی از تو خداحافظی می کنم.

شعر انگلیسی کوتاه (شماره 2)

The night is filled with moonlight
There is reflection of whole moon in water
It is like an image of dream
You are sleeping, so is the world
Earth rounds around you
Time is in your hand
Look how your silence
Gave night depth
When u are asleep you seem like a drawing
Of flower, moonlight and smile
Night begins when
You close your eyes

  رنگ ها به انگلیسی با تلفظ + فیلم آموزشی

When I embrace you
My body gets full of dreams
The whole world became a lullaby
And places in my embrace
As It is getting darker
From your hands
God gets closer to me

Earth rounds around you
Time is in your hands
Look how your silence
Gave night depth
Home gets filled
From this dreamy image
Look, look
How ruthlessly u are beautiful

ترجمه فارسی

شب از مهتاب سر میره
تمام ماه تو آبه
شبیه عکسِ یک رویاست
تو خوابیدی جهان خوابه
زمین دورِ تو می‌گرده
زمان دست تو افتاده
تماشا کن سکوت تو
عجب عمقی به شب داده
تو خواب انگار طرحی از
گل و مهتاب و لبخندی
شب از جایی شروع میشه
که تو چشماتو می‌بندی

تو رو آغوش می‌گیرم
تنم سر ریزه رویا شه
جهان قد یه لالایی
توی آغوش من جا شه
تو رو آغوش می‌گیرم
هوا تاریک‌تر میشه
خدا از دست‌های تو
به من نزدیک تر میشه
زمین دور تو می‌گرده
زمان دست تو افتاده
تماشا کن سکوت تو
عجب عمقی به شب داده
تمام خونه پر میشه
از این تصویر رویایی
تماشا کن، تماشا کن
چه بی‌رحمانه زیبایی

شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی (شماره 3)

When you`re drowned in love
don`t try to pass yourself of as
a sane person.
instead of trying to show as a sane man
try to enjoy your emotions.
of course, i agree that it is not bad for
a lovesick person to have a little prudence…
though, no one having any brain would
ever fall in love…

ترجمه این شعر زیبا:

وقتی غرق احساسی
سعی نکن خودت رو جای آدمای عاقل جا بزنی.
بجای اینکه بخوای خودت رو آدم عاقلی نشون بدی
سعی کن از احساساتت لذت ببری
البته قبول دارم که آدم عاشق بد نیست
که یه ذره هم عقل داشته باشه
هر چند…
اگه عقل داشت که عاشق نمی شد

شعر انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی (شماره 4)

They say love makes the eyes blind.
if it tasted good, it would make the
ears deaf too. but god forbid , if
it`s liked , then it would freeze the
wisdom.
it`s in this way that one would even
justify prostitution.

ترجمه این شعر انگلیسی کوتاه به فارسی

میگن عشق چشمو کور می کنه
اگه بهش مزه بده گوشم کر می کنه.
ولی خدا نکنه که خوشش بیاد
اونوقت عقل رو هم منجمد می کنه
اینجوری می شه که آدم عاشق هرزگی رو هم توجیه می کنه.

شعر کوتاه انگلیسی (شماره 5)

Hunger, temptation longing
laughter, joy and tears
Anger, loving, curiosity
hopeful, happiness and fears

All these are inside me
And they all are coming out
Don’t know if I’m coming or going
Or to scream or shout

گرسنگی، وسوسه، اشتیاق
خنده، لذت و اشک ها
خشم، عشق، کنجکاوی
امید، شادی و ترس ها

همگی درون من هستند
و همگی از من خارج می شوند
نمی دانم که آیا در حال آمدن هستم یا رفتن یا
در حال فریاد زدن هستم یا جیغ کشیدن!

  انواع صفت ها در انگلیسی و کاربردشان + فیلم آموزشی

شعر کوتاه انگلیسی (شماره 6)

I miss you in the morning
I miss you late at night
Just to think about you
Is my joy and my delight

I can’t wait to see you
Please hurry and come back
You always make me happy
You have that special knack

صبح دلتنگ تو هستم
و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم
فقط فکر کردن درباره تو
لذت و شادی من است

نمی توانم برای دیدنت صبر کنم
خواهش می کنم عجله کن و برگرد
تو همیشه من را شاد می کنی …
تو این مهارت خاص را داری!

شعر انگلیسی با ترجمه (شماره 7)

Life gets faster every day
No time to think, no time to play
Hurry, chaos, lots of stress
Tension leads to sleeplessness

When will all this madness cease
Where is free time? Where is peace
I’m running, doing, till I drop
Give me buttons: Pause, Mute, STOP

زندگی هر روز سریع تر می گذرد
نه فرصتی برای فکر کردن، نه فرصتی برای بازی کردن
عجله، آشفتگی، استرس فراوان
تنش ها باعث بی خوابی می شود

چه زمانی این همه جنون متوقف می شود؟
اوقات فراغت کجاست؟ آرامش کجاست؟
من می دوم، انجام می دهم تا زمانی که سقوط کنم
دکمه ها را به من بدهید: توقف، سکوت، ایست!

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی (شماره 8)

When I think of you
My heart is light
You’re a special person
A sheer delight

Thoughts of you cheer me up
Whenever I’m blue
I’m always happy
When I think of you

وقتی به تو فکر می کنم
قلبم نور است
تو یک فرد خاص هستی
یک لذت ناب

فکر تو من را دلخوش می کند
زمان هایی که افسرده هستم؛
همیشه خوشحالم هنگامی که
به تو فکر می کنم

شعر کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی (شماره 9)

From the time that we were little
I knew you’d always be
Not just a loving sister
But a caring friend to me

A shoulder I could cry on
A helping hand in times of need
A cheerleader to lift me up
My angel in both word and deed

We told each other secrets
We giggled and we cried
We shared our joys and sorrows
We were always side by side

We have a very special bond
I knew it from the start
You’ll have my love forever
We’re sisters, heart to heart

از زمانی که کوچک بودیم
می دانستم که همیشه
نه تنها خواهر دوست داشتنی ام هستی
بلکه یک دوست مراقب برایم هستی

شانه ای که می توانستم روی آن گریه کنم
دست کمک هر زمان که نیاز داشتم
یک راهنما برای بلند کردن من
فرشته من هم در حرف هم در عمل

ما رازهای مان را به هم می گفتیم
می خندیدیم و گریه می کردیم
شادی و اندوه خود را با هم شریک بودیم
ما همیشه کنار هم بودیم.

ما رابطه بسیار خاصی داریم
من آن را از ابتدا می دانستم
تو عشق من را برای همیشه خواهی داشت
ما خواهریم، قلب به قلب …

شعر انگلیسی با ترجمه (شماره 10)

You love me, and I love you
a love so strong for just us two
Together now and forever more
It’s you I love, it’s you I adore

تو من را دوست داری و من تو را دوست دارم
عشقی تا این حد قوی فقط برای ما دوتاست
با هم، حالا و برای همیشه
این تو هستی که دوستت دارم، این تو هستی که می پرستمت…

  مکالمه انگلیسی مادر و کودک؛ 12 جمله پرکاربرد

شعر انگلیسی کوتاه (شماره 10)

Life is something, we should cherish
We never know, when we’ll perish
Live each and every single day
Smell the flowers, stop and play

Life is something, we’ve been blessed
Choice is yours, choose your quest
Follow your passions, and you’ll be fine
With the right attitude, you will shine

زندگی چیزی است که ما باید آن را گرامی بداریم
ما هرگز نمی دانیم چه زمانی می میریم
هر روز و هر روز را زندگی کن
گل ها را بو کن، بایست و بازی کن

زندگی چیزی است که ما خوشبخت بوده ایم
انتخاب با توست، خواسته ات را انتخاب کن
عشق و علاقه ات را دنبال کن تا حالت خوب باشد
با نگرش درست تو خواهی درخشید.

شعر کوتاه به انگلیسی (شماره 11)

Life is like a piece of art
It requires lots of heart
Choose your paint and your brush
Take your time, avoid the rush

Before you paint, choose your theme
Don’t be afraid, to follow your dream
It’s alright, to make a mistake
Your painting is real, it’s not fake

Look at your painting, don’t be crying
Begin again, keep on trying
Your painting is never fully complete
Enjoy the process, make sure it’s sweet

زندگی مانند یک قطعه هنری است
به دل و جرئت فراوان نیاز دارد
نقاشی و قلم موی خودت را انتخاب کن
وقتت را برایش صرف کن و عجله نداشته باش

قبل از اینکه نقاشی کنی تم خودت را انتخاب کن
نترس، رویایت را دنبال کن
خوب هست که اشتباه کنیم
چون نقاشیت واقعی است نه ساختگی

به نقاشی ات نگاه کن، گریه و زاری نکن
دوباره شروع کن و به تلاش ادامه بده
نقاشی ات هرگز کامل نیست
از پروسه لذت ببر و مطمئن باش که شیرین است.

شعر انگلیسی زیبا کوتاه (شماره 12)

Written with a pen, sealed with a kiss
If you are my friend, please answer me this
Are we friends, or are we not
You told me once, but I forgot

So tell me now, and tell me true
So I can say I’m here for you
Of all the friends I’ve ever met
You’re the one I won’t forget

And if I die before you do
I’ll go to Heaven and wait for you
There isn’t a thing I wouldn’t do
To have a friend just like you

نوشته شده با یک قلم، مهر و موم شده با یک بوسه
اگر دوست من هستی لطفا به من جواب بده:
ما دوست هستیم یا نیستیم؟
به من یکبار گفتی اما من فراموش کرده ام

پس الان هم به من بگو، و حقیقت را بگو
من می توانم بگویم که برای تو اینجا هستم
از بین همه دوستانی که تا به حال برخورد کرده ام
تو برایم کسی هستی که فراموش نخواهم نکرد

و اگر قبل از تو بمیرم
به بهشت می روم و منتظرت می مانم
چیزی نیست که برای داشتن دوستی مثل تو انجام ندهم

مکمل شعر انگلیسی کوتاه

امیدواریم از این اشعار کوتاه انگلیسی لذت برده باشید. پیشنهاد می کنیم علاقمندان به شعر انگلیسی مجموعه ارزشمند و بی همتای تمامی آثار ویلیام شکسپیر William Shakespeare Complete Works را از فروشگاه لینگومن تهیه و مطالعه نمایند.

ادامه مطلب