صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی؛ 100+ جمله کاربردی

زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی؛ 100+ جمله کاربردی

در این مطلب به صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی و جملات رایج مکالمه زبان انگلیسی در مورد ورزش و محیط های ورزشی می پردازیم. همچنین، در مورد کلیات ورزش، انواع فعالیت های ورزشی و سرگرمی، مکالمات رایج در مورد ورزش و ورزشکاران، کوهنوردی، استخر و … تقدیم حضورتون می کنیم. در مطالب پیشین نیز در خصوص لغات فوتبال به زبان انگلیسی با مثال | Football Vocabulary List صحبت کرده بودیم. اگر اهل فوتبال هستید پیشنهاد می کنیم سری به این مطلب هم بزنید. 😉 خب بریم سراغ جمله های رایج انگلیسی که تو ورزش به کار میرن. با ما همراه شید.

صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی؛ جملات کاربردی

۱- ورزش می کنی؟

Do you play a sport?

۲- اهل ورزش هستی؟ / ورزش می کنی؟

Do you take any exercise?

۳- بله هفته ای دو بار تنیس بازی می کنم.

Yes, I play tennis twice a week.

۴- بله هفته ای سه بار می روم شنا.

Yes, I go swimming three times a week.

۵- اغلب می روم باشگاه و ورزش می کنم/ کار می کنم.

I often go to the health club to work out.

۶- نه وقتی کمی ورزش می کنم زود به نفس نفس می افتم.

No, when I have a little exercise, I get out of breath quickly.

۷- چه ورزشی می کنی؟

What sport do you do/ play?

۸- بسکتبال بازی می کنم و اغلب می روم کوهنوردی.

I play basketball and I often go climbing.

۹- ورزش مورد علاقه ات کدامست؟

What’s your favorite sport?

۱۰-  عاشق شنا هستم.

I love swimming.

۱۱- پسرم شیفته فوتبال است.

My son is football crazy.

۱۲- او طرفدار پرو پا قرص فوتبال است.

He is a football fan.

۱۳- چقدر ورزشکاری؟

How good are you at sports?

۱۴- فکر می کنم به درد هیچ ورزشی نمی خورم.

I think I’m useless at sports.

۱۵- برادرم ورزشکار است.

My brother is athletic/an athlete.

صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی با ترجمه فارسی

Speaking about different sports

۱۶- در این استادیوم سه زمین فوتبال است.

There are three football fields/ grounds/pitches in this stadium.

۱۷- این کفش های فوتبال خیلی کهنه اند. چرا یک جفت نو نمی خری؟

These football boots are too old. Why don’t you buy a new pair?

۱۸- مسابقه (فوتبال) چه ساعتی شروع می شود؟

What time’s the kick-off?

۱۹- فردا لیورپول با آرسنال بازی دارد.

Tomorrow, Liverpool are playing Arsenal.

۲۰- چلسی، ساتمپتون را سه بر صفر شکست داد.

Chelsea beat Southampton 3-0(three nill).

۲۱- شوت خوبی کردم ولی توپ به تیر دروازه خورد.

I made a good shot but the ball hit the goal post.

۲۲- به تنیس علاقه داری؟

Are you interested in tennis?

۲۳- بله من شیفته تنیس هستم.

Yes, I’m crazy about tennis.

۲۴- تنیس را به بستکتبال و والیبال ترجیح می دهم.

I prefer tennis to basketball and volleyball.

۲۵- یک راکت نو تنیس و چند تا توپ تنیس لازم دارم.

I need a new tennis racket and some tennis balls.

۲۶- داخل پارک یک زمین تنیس، یک زمین والیبال و یک زمین بسکتبال هست.

There’s a tennis court, a volleyball court and a basketball court in the park.

۲۷- نظرت در باره تنیس روی میز/ پینگ پنگ چیست؟

How do you like table tennis/ ping pong?

۲۸- از آن خوشم می آید.

I quit like it.

۲۹- اسکی بلدی؟

Can you ski?

۳۰- هیچ می روی اسکی؟

Do you ever go skiing?

۳۱- بله اغلب می روم.

Yes, I go quite often.

۳۲- چوب اسکی هایم شکسته است. یک جفت نو لازم دارم.

My skis are broken. I need a new pair.

۳۳- این نزدیکی ها پیست اسکی هست؟

Is there a ski slope nearby?

۳۴- پرش با اسکی را دوست داری؟

Do you like ski jumping?

۳۵- از تماشایش واقعا لذت می برم ولی حتی فکر انجام دادنش را هم نمی توانم بکنم.

I really enjoy watching it, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating.

۳۶- اسکیت سواری دوست داری؟

Do you like skating?

۳۷- فقط به اسکیت بُرد علاقمندم ولی علاقه چندانی به اسکیت(چرخدار) یا پاتیناژ ندارم.

I only like skate-boarding, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating.

۳۸- این نزدیکی ها سالن پاییناژ (اسکیت روی یخ) هست؟

Is there a/an skating rink/ice rink nearby?

۳۹-امروز هوا داغ است. چطور است برویم شنا؟

It’s hot today. How about going for a swim?

۴۰- خیلی دوست دارم ولی مایو(مردانه) همراه ندارم.

I’d love to ,but I don’t have my swimming trunks with me.

۴۱- شنایت خوب است؟

Are you good at swimming?

۴۲- بد نیست. شنای قورباغه را خوب بلدم ولی کرال سینه و کرال پشت را خوب بلد نیستم.

  Action Verb چیست؟ فرق Action Verb با Stative Verb در گرامر انگلیسی

I’m not bad. I can do (the) breast stroke pretty well, but I’m not good at (the) crawl or (the) back stroke.

۴۳- چند وقت به چند وقت میروی شنا؟

How often do you go swimming?

۴۴- هفته ای سه بار می روم(شنا).

I go three times a week.

۴۵- نمی توانم مایوی خودم را پیدا کنم.

I can’t find my swimsuit/bathing suit (women)/swimming trunks (men).

۴۶- این نزدیکی ها استخر سر پوشیده هست.

Is there an indoor swimming pool nearby?

۴۷- نه ولی دو استخر تابستانی هست.

No, but there are two outdoor ones.

۴۸- ابتدا باید یاد بگیری که در آب شناور(غوطه ور) بمانی.

First you should learn to float in the water.

۴۹- به حالت دمر روی آب دراز بکش.

Lie face down in the water.

۵۰- طاقباز روی آب دراز بکش.

Lie face up in the water.

۵۱- زانوهایت را خم نکن.

Don’t bend your knees.

۵۲- کدام ورزش را بیشتر از همه دوست داری؟

Which sport do you like best?

۵۳- من موج سواری را بیشتر از همه دوست دارم. تو چطور؟

I like surfing best. How about you?

۵۴- از تماشایش خوشم می آید ولی جرات انجامش را ندارم.

I like watching it, but I don’t dare to do it.

۵۵- اما من شیفته اش هستم و تخته موج سواری خیلی خوبی دارم.

But I’m crazy about it and I have a very good surfboard.

۵۶- فردا برویم کوهنوردی؟

Shall we go (mountain) climbing tomorrow?

۵۷- فکر عالی است. برویم.

That’s a great idea. Let’s do.

۵۸- همه موافقند؟

Is it ok with everybody?

۵۹- بله من موافقم. پس قطعی است.

Yes, it’s ok with me. It’s fixed then.

۶۰- چرا الان کوله پشتی ات را نمی بندی؟

Why don’t you pack your backpack/ rucksack too?

۶۱- و فراموش نکن بادگیرت را هم بیاوری.

And don’t forget to bring your windbreaker too.

۶۲- بیایید تا دم آن آبشار صعود کنیم.

Let’s climb as far as that waterfall.

۶۳- نزدیکی های قله هوا چطور است؟

What’s the weather like near the peak?

۶۴- آنجا بوران شدیدی است.

There’s a hard blizzard there.

۶۵- بهتر است کمی آهسته تر برویم. صخره ها لغزنده اند.

We’d better slow down a little. The rocks are slippery.

۶۶- عینک آفتابیت را بزن. برف زیادی در پیش داریم.

Put on your sunglasses. There’s a lot of snow ahead of us.

۶۷- بیایید در سایه چادر بزنیم(اطراق کنیم).

Let’s camp in shady place/ in the shade.

۶۸- تو چادر را بر پا کن و تو هم آتش درست کن.

You set up the tent and you make a fire.

۶۹- همه کنسرو ها را بیرون بیاور و قوطی ها را باز کن.

Take out all the canned food and open the cans.

۷۰- از آن صخره پایین برویم؟

Shall we climb down that cliff?

۷۱- نه نرویم. خیلی شیب دارد.

No, let’s not. It’s too steep.

۷۲- این راه به کجا منتهی می شود؟

Where does this path lead to?

۸۳- به قله منتهی می شود.

It leads to the peak.

صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی
صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی

جملات رایج در مکالمه انگلیسی درباره ورزش با ترجمه فارسی (بخش دوم)

در اینجا بخش دوم جملات رایج انگلیسی در صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی و 100+ جمله کاربردی در مورد ورزش را با هم یاد می گیریم.

۱- از هنرهای رزمی خوشت می آید؟

Do you like martial arts?

۲- فقط به جودو و کاراته علاقمندم.

I’m only interested in judo and karate.

۳- همه فن ها را بلدی؟

Do you know all the techniques?

۴- نه هنوز عضلاتم انعطاف کافی ندارند.

No, my muscles are not flexible enough yet.

۵- نظرت راجع به بکس چیست؟

What do you think of boxing?

۶- از آن بدم می آید. نمی توانم اسمش را ورزش بگذارم.

I hate it. I wouldn’t call it a sport.

۷- نظرت راجع به کشتی چیست؟

How do you like wrestling?

۸- بد نیست. ورزش ملی کشور ماست.

It’s all right. It’s the national sport in our country.

۹- دوچرخه سواریت خوبست؟

Are you good at cycling?

۱۰- نه افتضاح است.

No, I’m awful at cycling?

۱۱- هیچوقت می روی پیاده روی؟

Do you ever go hiking?

۱۲- نه بندرت می روم.

No, I seldom do.

۱۳- آیا کانو سواری در کشور شما رایج است؟

Is canoeing a common sport in your country?

۱۴- هنوز نه، اما دارد بتدریج محبوبیت پیدا می کند.

No yet. But it’s becoming popular little by little.

۱۵- محبوب ترین ورزش ها در کشور من عبارتند از موج سواری( با بادبان)، کایت سواری و سقوط آزاد.

The most popular sports in my country are windsurfing, hang-gliding and sky diving.

۱۶- این روز ها غواصی و بالن سواری هم نزد جوانان محبوبیت دارند. مسن تر ها هنوز هم می روند ماهیگیری.

Nowadays, skin diving and ballooning are also popular with young people. Older people still go fishing.

۱۷- برویم بدویم؟

Shall we go running?

۱۸- نه حال دویدن ندارم. چرا به جایش کمی بدمینتون بازی نکنیم.

No, I don’t feel like running. Why don’t we play some badminton instead?

  جملات عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

۱۹- چطور تناسب اندامت را حفظ می کنی؟

How do you keep fit?

۲۰- هفته ای سه بار می دوم.

I go jogging three times a week.

۲۱- فقط یک دست گرمکن و یک جفت کفش دو لازم داری.

You only need a sweat suit (Am.)/ tracksuit (Br.) and a pair of jogging shoes.

۲۲- چقدر شطرنج بلدی؟

How good are you at chess?

۲۳- مبتدی هستم. فقط حرکات را بلدم.

Oh, I’m a beginner. I only know the moves.

۲۴- عضو تیم فوتبال هستی؟(فوتبالی را که اروپا و آسیا مرسوم است در آمریکا soccerمی نامند. فوتبال آمریکایی را نیز در آسیا و اروپا rugbyمی نامند.)

Are you on the soccer (football) team?

۲۵- نه. مربی تیم هستم.

No, I’m coaching the team.

۲۶- در اینجا مردم هیچ گلف بازی می کنند؟

Do people ever play golf here?

۲۷- نه ولی یک باشگاه هست که زمین گلف خوبی دارد.

No, they don’t, but there’s a club with a good golf course.

۲۸- پرشت خوبست؟

Are you good at jumping?

۲۹- پرش طولم خوبست ولی پرش ارتفاعم خیلی بد است.

I’m good at long jump, but I’m awful at high jump.

۳۰- به (ورزش های) دو میدانی علاقه داری؟

Are you interested in track and field?

۳۱- فقط به دو با مانع، پرش با نیزه و پرتاب دیسک علاقه دارم.

I’m only interested in hurdle, pole vault and discus throw.

۳۲- پرتاب نیزه چطور؟

How about javelin throw?

۳۳- به نظرم کمی خسته کننده است.

I think it’s rather boring.

۳۴- آیا وزنه برداری در اینجا محبوبیت دارد؟

Is weight lifting popular here?

۳۵- نه چندان. ولی ما چندین مدال طلا در ورزنه برداری برده ایم.

Not much. But we have won several gold medals in weight lifting.

۳۶- بریم بدویم؟

Shall we go for a run?

۳۷- بدم نمی آید ولی کفش ورزشی ندارم.

I don’t mind it, but I don’t have my trainers.

۳۸- مسئله ای نیست. من یک جفت اضافه دارم. فکر می کنم پاهایمان یک اندازه باشد.

No problem. I’ve got an extra pair. I think our feet are the same size.

۳۹- لباس گرمکن هم ندارم.

I don’t have a sweat suit either.

۴۰- من یک کت گرمکن و این شلوار گرمکن را دارم ولی به هم نمی خورد.

I have a sweatshirt and these sweatpants but they don’t match.

۴۱- مهم نیست. کی اهمیت می دهد.

Never mind. Who cares!

جملات کاربردی صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی (بخش سوم)

در اینجا بخش سوم جملات رایج مکالمه انگلیسی در مورد ورزش ها را با هم مرور می کنیم.

1. How often do you play sports?

هر چند وقت یکبار ورزش می کنی؟

2. What is your favorite sport?

ورزش مورد علاقه ات چیه؟

3. Do you play any sport professionally?

آیا هیچ ورشی را به صورت حرفه ای انجام می دهی؟

4. Are you a member of any sports team?

آیا عضو هیچ تیم ورزشی هستی؟

5. What sports are you good at?

تو چه ورزش هایی خوب هستی؟

6. Do you like to exercise?

آیا ورزش کردن را دوست داری؟

7. What do you think is the most popular sport in the world?

به نظرت محبوب ترین ورزش در جهان چیه؟

8. Do you like team sports? What are your favorite team sports?

آیا ورزش های تیمی را دوست داری؟ ورزش های تیمی مورد علاقه ات چی هستند؟

9. Do you watch sports on TV?

آیا ورزش ها را از تلوزیون نگاه می کنی؟

10. Can you swim?

می تونی شنا کنی؟

11. What sports do you play in school?

چه ورزش هایی را در مدرسه انجام میدی؟

12. What is your favorite winter sport?

ورزش زمستانی مورد علاقه ات چیه؟

13. What is your favorite summer sport?

ورزش تابستانی مورد علاقه ات چیه؟

14. What sport is the most dangerous?

خطرناک ترین ورزش چیه؟

15. What sport is the most expensive?

پرهزینه ترین ورزش چیه؟

16. Are there any sports that you don’t like?

آیا ورزشی وجود داره که دوست نداشته باشی؟

17. Do you prefer playing or watching sports?

آیا ترجیح می دهی ورزش کنی یا ورزش تماشا کنی؟

18. What new sports would you like to try?

چه ورزش های جدیدی را دوست داری امتحان کنی؟

19. What is the most popular sport in your country?

محبوب ترین ورزش در کشورت چیه؟

20. Who is your favorite sportsman/sportswoman?

ورزشکار (زن یا مرد) مورد علاقه ات کیه؟

21. Are there any sportsmen/sportswomen in your country that are successful worldwide?

آیا ورزشکاری (زن یا مرد) در کشورت هست که در سطح جهانی موفق بوده باشه؟

22. Are there good sports facilities in your city/country?

آیا امکانات ورزشی خوبی در شهرت/کشورت هست؟

پس از مطالعه لغات و اصطلاحات در مکالمه انگلیسی در مورد ورزش به سراغ بخش بعدی می رویم.

اسامی ورزش ها به انگلیسی

در این بخش لیستی از اسامی ورزش ها به همراه تعدادی دیگر از واژگان (Vocabulary) مربوط به ورزش ها قرار داده شده است. این لغات در مکالمه انگلیسی در مورد ورزش ها کاربرد فراوان دارند.

  مکالمه انگلیسی در داروخانه؛ 26 جمله و اصطلاح رایج + فیلم

Archery

تیر اندازی (با کمان)

Badminton

بدمینتون

Basketball

بسکتبال

Beach Volleyball

والیبال ساحلی

Boxing

بوکس، مشت زنی

Chess

شطرنج

Cricket

کریکت

Cycling

دوچرخه سواری

Cycling – mountain

دوچرخه سواری کوهستان

Cycling – road

دوچرخه سواری جاده

Discus throw

پرتاب دیسک

Diving

شیرجه

Equestrian

اسب سواری

Fencing

شمشیر بازی

Football

فوتبال

این کلمه در انگلیسی آمریکایی به معنی فوتبال آمریکایی است که شبیه ورزش راگبی می باشد. معادل فوتبال در انگلیسی آمریکایی soccer است.

Futsal

فوتسال

Golf

گلف

Gymnastics

ژیمناستیک

Handball

هندبال

Hockey

هاکی

Horse racing

مسابقه اسب دوانی

Javelin throw

پرتاب نیزه

Judo

جودو

Jump rope

طناب زنی

Kabaddi

کبدی

Polo

چوگان

Rowing

قایقرانی

Rugby

راگبی

Sailing

قایقرانی بادبانی

Shooting

تیراندازی

Skiing

اسکی

Swimming

شنا

Table tennis

تنیس روی میز

Taekwondo

تکواندو

Tennis

تنیس

Track and field

دو و میدانی

Trampoline

ترامپولین

Triathlon

مسابقه سه گانه

Volleyball

والیبال

Water polo

واترپولو

Weightlifting

وزنه برداری

Wrestling

کشتی

تعدادی از واژگان مرتبط با ورزش ها

Arena

سالن ورزشی (سرپوشیده)

Martial arts

ورزش های رزمی

Olympic Games

بازی های المپیک

Paralympic Games

بازی های پارا المپیک

Press-up

شنا(ی روی زمین)

Sit-up

دراز نشست

Sport for all

ورزش های همگانی

Sport news

اخبار ورزشی

World Cup

جام جهانی

مکمل یادگیری صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی

امیدواریم با مطالعه مطلب بالا از جملات رایج مکالمه انگلیسی در مورد ورزش و محیط های ورزشی استفاده کرده و این مکالمه ها را فرا گرفته باشید. و اما برای کامل تر کردن یادگیری مبحث مکالمه انگلیسی در ورزش ما به شما پیشنهاد می کنیم بسته آموزش زبان انگلیسی ورزش و تربیت بدنی English for Sports را از دست ندهید. این بسته حاوی کلیه مکالمات، لغات، اصطلاحات و جملات رایج محیط های ورزشی و مکالمه انگلیسی بین ورزشکاران و کادر فنی است.

همچنین برای مترجمان متون ورزشی و علاقمندان به یادگیری وسیع تر لغات و عبارت های انگلیسی ورزشی دیکشنری ورزش و علوم ورزشی | Dictionary of Sport and Exercise Science را پیشنهاد می کنیم.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

و اما برای یادگیری اصولی و حرفه ای مکالمه انگلیسی در مورد ورزش، لغات و اصطلاحات کاربردی، ریدینگ های کاربردی و تمرین لیسنینگ و اسپیکینگ در محیط های ورزشی به شما دوستان عزیز کتاب زیر را پیشنهاد می کنیم. کتاب حاضر سعی کرده به شکلی جامع و کامل و در عین حال ساده به آموزش چهار مهارت ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ در محیط های ورزشی بپردازد. کتاب حاضر در سه جلد ارایه شده و هر سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته را پوشش می دهد. از مزایای اصلی آن می توان به خودخوان بودن آن اشاره نمود. در ادامه بیشتر در مورد این کتاب توضیح داده شده است.

در اینجا مبحث مکالمه انگلیسی در مورد ورزش را به پایان می بریم. و اما شما می توانید با تهیه این بسته به مبحث اصطلاحات رایج صحبت درباره ورزش مورد علاقه به انگلیسی و صدها اصطلاح مرتبط دیگر را فرا خواهید گرفت.

کتاب زبان تخصصی ورزش و تربیت بدنی
کتاب آموزش جامع زبان تخصصی ورزش و تربیت بدنی

کتاب خودآموز جامع زبان تخصصی رشته تربیت بدنی و ورزش سعی داشته هر چهار مهارت ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ را در محیط های ورزشی مانند بیمارستان و نیز خواندن و نوشتن متون تخصصی ورزشی را به دانشجویان و علاقمندان به حوزه زبان ورزشی آموزش دهد. کتاب حاضر آموزش را از سطوح خیلی پایین شروع کرده و به تدریج بر سختی مطالب افزوده می شود. همچنین اساتید زبان تخصصی رشته ورزشی نیز می توانند از این کتاب به عنوان کتاب منبع این کلاس استفاده نمایند. از جمله خصوصیات این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

         

  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • امکان مطالعه به صورت خودآموز
  • دارای سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته
  • دارای متون ورزشی به زبان انگلیسی
  • دیکشنری کامل در انتهای هر کتاب (مجموعا 3 کتاب)
  • آموزش مکالمه در محیط های ورزشی
  • ویژه اساتید، دانشجویان و علاقمندان به رشته تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب