دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF به نام 505 Business English Idioms

دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF به نام 505 Business English Idioms

دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF با نام ۵۰۵ Business English Idioms & Phrasal Verbs. این کتاب علاوه بر اصطلاحات کاربردی در حوزه بازرگانی و تجارت، افعال دو کلمه ای این حوزه را نیز پوشش می دهد.

کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF

همانطور که می دانیم در هر حوزه‌ی کاری و شغلی یک سری اصطلاحات و تعبیرات به کار برده می شود که مختص همان شغل می باشد. در کتاب حاضر نیز به بررسی ۵۰۵ نمونه از پرکاربرد ترین اصطلاحات زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی پرداخته شده است.

همچنین دانستن افعال دو کلمه ای کمک شایانی در درک مطلب و متون زبان تجارت و بازرگانی می نماید. لینگومن کتاب حاضر را به زبان آموزانی که قصد یادگیری زبان تجارت و بازرگانی را دارند اکیدا توصیه کرده و در کنار این کتاب مطالعه و بهره گیری از منابع ارزشمندی همچون Business Result ،Intelligent Business و نیز Market Leader را به این دسته از لینگومنان گرامی توصیه می نماید. در ادامه بیشتر با این کتاب به زبان اصلی آشنا می شویم.

با اطمینان بیشتری انگلیسی صحبت کنید!

با کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF عبارات و اصطلاحات تجاری را می آموزید تا بتوانید در مورد پول، اقتصاد، چگونگی پیشبرد تجارت، و آنچه که همکاران شما دوست دارند با آنها کار کنند صحبت کنید! اگر از اصطلاحات در مکالماتتان استفاده کنید، طبیعی تر به نظر می رسید که با دیگران در جلسات، مذاکرات و سخنرانی ها صحبت کنید. این موارد را اغلب در مکالمات می شنوید، اما درک آنها همیشه آسان نیست.

کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF شامل 505 اصطلاح ضروری کسب و کار و افعال عبارتی است که به ترتیب حروف الفبا و همچنین بر اساس دسته بندی ذکر شده اند. برای هر اصطلاح یک تعریف و جمله جمله وجود دارد، بنابراین می توانید بلافاصله از آن استفاده کنید.

عناوین کتاب اصطلاحات انگلیسی بازرگانی PDF

  • اقتصاد و مقررات
  • پول، پرداخت و تأمین مالی
  • سبک کار، استخدام و اخراج
  • عملیات تجاری، شرایط بازار و نتایج
  • ارتباط، رهبری و معامله
  • انواع کسب و کارها و کسبه

505 Business English Idioms

Speak English more confidently!

Learn these business idioms and phrases so you can talk about money, the economy, how the business is going – and what your colleagues are like to work with! You’ll sound more natural when you talk to people in meetings, negotiations and presentations if you use idioms. You often hear these in conversations, but they’re not always easy to understand.

This ebook contains 505 essential business idioms and phrasal verbs listed alphabetically and also by category. For each idiom there’s a definition and example sentence, so you can start using it straightaway.

Categories covered are:

– The economy and regulations

– Money, pay and financing

– Working style, hiring and firing

– Business operations, market conditions and results

– Communication, leadership and deal-making

– Types of business and business people

ادامه مطلب

دانلود