دانلود کتاب حقوق تجارت و بازرگانی (PDF زبان اصلی)

دانلود کتاب حقوق تجارت و بازرگانی (PDF زبان اصلی)

کتاب حقوق تجارت و بازرگانی Business Law که در این مطلب به آن می پردازیم، کتابی مناسب برای یادگیری مبانی حقوق تجارت و بازرگانی اما به زبان انگلیسی است. این کتاب به صورت PDF تقدیم حضورتان می شود. در ادامه بیشتر با این کتاب آشنا می شویم.

کتاب حقوق تجارت و بازرگانی Business Law

این کتاب در بخش زبان تخصصی بازرگانی قرار می گیرد تا زبان آموزان علاقمند به حقوق و همچنین تجارت و بازرگانی بتوانند با مطالعه‌ی آن دانش زبانی خود را در حوزه‌ی حقوق و تجارت بهبود بخشند. این کتاب علاوه بر مطالب آموزشی، تمریناتی را نیز برای یادگیری و به یادسپاری مطالب ارایه شده برای علاقمندان فراهم آورده است. هم اکنون می توانید کتاب حقوق تجارت Business Law را از لینگومن دریافت دارید.

کتاب حقوق تجارت شامل چه مواردی است؟

در کتاب حقوق تجارت: متن و تمرینات، چاپ ششم، ما قانون تجارت را به روشی ساده و عملی ارائه می دهیم. جنبه های اساسی هر مبحث مهم بدون درگیری بیش از حد خواننده با جزئیات و توضیحات بیشمار موارد استثنایی و عجیب و غریب، پوشش داده می شود.

هر یک از چهل و دو فصل کوتاه این کتاب دارای تعدادی ویژگی خاص است. این ویژگی ها برای کمک به دانشجویان به منظور تسلط بر مفاهیم و آموزه های حقوقی ارائه شده در کتاب قانون تجارت: متن و تمرینات، چاپ ششم و به آنها تجربه استفاده از اصول اساسی قانونی در موقعیت هایی که اغلب با آنها روبرو می شوند، طراحی شده اند.

Business Law: Text & Exercises

Today’s legal world is changing at an unprecedented pace. In many ways, technology is driving this change. The increasing use of the Internet for business transactions in the twenty-first century is leading to new laws to govern the ways in which business is conducted. Even for those students who do not enter the business world, legal problems will arise. Thus, a solid background in business law is essential for everyone.

  دانلود کتاب زبان انگلیسی تخصصی رشته مدیریت بازرگانی | Business and Administration

In Business Law: Text and Exercises, Sixth Edition, we present business law in a straightforward, practical manner. The essential aspects of every important topic are covered without overburdening the reader with numerous details and explanations of arcane exceptions.

A Practical Approach—New Features

Each of the forty-two short chapters in this book has a number of special features. These features are designed to help your students master the legal concepts and doctrines presented in Business Law: Text and Exercises, Sixth Edition, and to give them experience in applying basic legal principles to frequently encountered situations. We emphasize the following new elements throughout this text:

New linking the law to your career feature

Throughout the Sixth Edition, we have added a special new feature titled Linking the Law to Your Career. Appearing in selected chapters in every unit of the text, this special feature takes a certain legal concept or business issue that was discussed in the chapter and relates it to a business-oriented career that your students may be pursuing, such as accounting, human resources, or marketing. Written in an easy-to-understand style, this feature emphasizes tips, pitfalls, and effective strategies for students to remember once they are working in their careers and applying what they know of basic business law to real-life workplace scenarios. Topics covered by this new Linking the Law to Your Career feature include the following:

■ Trademarks and Service Marks (Chapter 6)
■ Enforceable E-Mail Contracts (Chapter 14)
■ Performance and Compromise (Chapter 16)
■ Customer Relationship Management (Chapter 17)
■ Independent Contractors (Chapter 26)
■ Credit Management (Chapter 34)
■ Statistical Management and Equipment Leasing (Chapter 36)

  دانلود کتاب لغات زبان تخصصی مدیریت PDF (400 لغت)

امیدواریم این کتاب حقوق تجارت زبان اصلی نیز مانند سایر کتاب های معرفی شده در سایت، مورد توجه شما لینگومنان و علاقمندان به رشته حقوق قرار گرفته باشه. هم اکنون می توانید این کتاب ارزشمند را از لینگومن دریافت نمایید.

ادامه مطلب

دانلود