دانلود کتاب اصول مدیریت به زبان انگلیسی | Principles of Management

کتاب اصول مدیریت به زبان انگلیسی | Principles of Management

کتاب اصول مدیریت به انگلیسی Principles of Management یکی از بهترین منابع علم مدیریت و سازمان می باشد. این کتاب نوشته Charles W.L. Hill و Steven L.McShane بوده و حاوی پنج بخش می باشد. هر بخش نیز شامل زیر بخش هایی هستند که به تشریح مباحث مدیریتی می پردازند.

بخش اول کتاب به بحث پیرامون مدیریت، محیط داخلی و خارجی، جهانی سازی و مدیریت، ذینفعان، اخلاقیات سازمانی و مسوولیت اجتماعی سازمان می پردازد.

در بخش دوم کتاب با مباحثی همچون:

  • برنامه ریزی و تصمیم سازی،
  • استراتژی،
  • مدیریت عملیات

مواحه می شویم. بخش سوم کتاب حاوی مطالبی از جمله: سازماندهی، سیستمهای کنترل مدیریت، فرهنگ سازمانی، تربیت تیم هایی با عملکرد بهینه می باشد. قسمت چهارم کتاب با مباحثی همچون: نیروی انسانی و فراهم آوری نیروی کاری متنوع، انگیزش و پاداش دهی به کارکنان، مدیریت اعتقادات کارکنان، مدیریت از طریق اعمال قدرت، نفوذ و مذاکره، رهبری اثربخش، ارتباطات می باشد. در فصل پنجم و آخر کتاب نیز با مبحث مدیریت ابداعات و تغییر مواجه می شویم. در ادامه با لینک مستقیم و توضیحات انگلیسی در خدمت شما لینگومنان و مدیران گرامی هستیم.

Principles of Management

Charles Hill and Steve McShane, two of the most successful, well-thought of authors, researchers, teachers and consultants, have come together to write Management. This dynamic duo’s progressive text engages students with their exceptional storytelling writing style and great examples to see the big picture/ interconnectivity between the four functions of management and prepares them better for their careers ahead. A unique “Management Portfolio Project” rounds out the student experience. Faculty are supported with a truly integrated support package.

  دانلود کتاب حقوق تجارت و بازرگانی (PDF زبان اصلی)
About the Author:

Charles Hill received his Ph.D. in industrial organization economics from the University of Manchester’s Institute of Science and Technology. He has received numerous awards for teaching excellence in both the undergraduate, MBA, and executive MBA programs at the University of Washington.

ادامه مطلب

دانلود